Valitse sivu

Liittojohtokunta hyväksyi valmistelun mukaisen suunnitelman poikien Superpesiksen tulevaisuudesta, minkä osalta ikärajojen muutostarve on tunnistettu. Virkahenkilöstö tekee jatkovalmistelua poikien sarjatoiminnan järjestämisestä ja ikärajoista seuraavaan kokoukseen 26.4. Liittojohtokunta toteaa, että tulevaisuudenkuvan mukainen harrastajamäärien lisääminen edellyttää keskittymistä 15-18-vuotiaiden sarjatoiminnan kehittämiseen.

Tuomaritoiminnan uudelleenorganisoinnin valmistelu käynnistetään. Kehitystyö tähtää tuomaritoiminnan perusrakenteiden parantamiseen valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä seuroissa.

Huippusarjojen lisenssikäsittelyyn päätettiin luoda talousmittareiden rinnalle kriteeristö juniori- ja harrastetoiminnasta sekä liittää se osaksi sarjasopimuksia. Pohja saadaan seuraohjelman sisällöstä. Kriteeristö valmistellaan jatkokäsittelyyn elokuulle.

Huippuseurojen kanssa testattua seuramentorointia päätettiin jatkaa, hakea lisää vapaaehtoisia mentoreita ja laajentaa toimintamallia kaikkiin seuroihin.

Liittojohtokunta päätti esittää liittokokoukselle toimintasääntöjen muutokset, jotka liittyvät äänioikeuteen, vaalitoimikunnan kokoonpanoon, liittojohtokunnan valintaprosessiin sekä liittojohtokunnan jäsenten määrään ja sen toimivaltaan.

Kilpailumääräysten tarkennukset

Liittojohtokunta tarkensi pesäpallon kilpailumääräyksiä alla olevien pykälien osalta. Pykälät päivitetään kilpailumääräykset-dokumenttiin ensi tilassa.

2.2: Lisättiin tuomarit tiedonantovelvollisuutta koskevaan kohtaan.

21: 4-lomakkeella on mahdollista tehdä siirtoja vain valtakunnallisiin sarjoihin. Aluesarjojen siirtoihin anotaan tarvittaessa poikkeuslupa.

22: Kaksoisedustusoikeuden osalta tehtiin muutoksia kohtiin 22, 22.3 ja 22.5.

29.2: Lisättiin varapaitojen puuttumisesta aiheutuva sakkomaksu Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä.

Katso muutokset pykälittäin liitteestä

Kurinpitomääräysten tarkennukset

5: Lisättiin kielto yhteydenpidosta kurinpitoasian käsittelijään, toimihenkilöihin tai Pesäpalloliiton toimijoihin.

Katso pykälä kokonaisuudessaan liitteestä

Päivitetty 9.4. klo 8.39: Poistettu aluesarja-sana kilpailumääräyksiä koskevasta liitteestä.