Valitse sivu

Ennen hakemuksen jättämistä vaaditaan hyväksytty auditointi, jossa arvioidaan leirin toteuttamismahdollisuudet paikkakunnalla. Järjestelyoikeuksia hakevan seuran tulee ottaa hyvissä ajoin yhteyttä oman alueensa aluevastaavaan auditoinnin tiimoilta.

Linkki sähköiselle hakulomakkeelle julkaistaan haun alkaessa. Hakulomaketta varten tarvitaan seuran hallituksen päätös leirin hakemisesta, alustava leiriorganisaation kokoonpano sekä tieto kentistä (lukumäärä, taso, varustelu), ruokailun järjestämisestä (toimittaja, tilat) ja majoituksesta (paikat yksilöitynä). Liitteeksi vaaditaan kirjallinen esisopimus kaupungin, kunnan tai muun toimijan kanssa kustannusarvioineen.

Ensi alkuun seurassa on hyvä tutustua hakua koskeviin materiaaleihin ja tehdä kriittinen arvio seuran valmiudesta hakea valtakunnallisen leirin järjestelyoikeuksia. Lisätietoa on saatavissa aluevastaavilta sekä leiritoiminnan asiantuntijalta Jari Maliselta, jari.malinen(ät)pesis.fi, 046 878 2211.