Valitse sivu

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Antti Aine on nimitetty urheiluoikeuden professoriksi.

Antti Aine on nimitetty Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisten tiedekuntien yhteiseksi urheiluoikeuden professoriksi 1.1.2019 lukien. Yhteisjärjestely luo edellytykset urheiluoikeuden tutkimuksen ja opetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen valtakunnallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdistanut tehtävään merkittävää rahoitusta.

Antti Aine on käsitellyt tuotannossaan laaja-alaisesti urheiluoikeuden soveltamiskysymyksiä ja osallistunut aihepiiriä käsittelevään kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Hänellä on laajaa käytännön kokemusta urheilusta ja urheiluun liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisemisesta.

– Urheilussa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Keskeiset teemat liittyvät erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin, kuten pelaaja- ja mediasopimuksiin, joiden arviointiin urheilumarkkinoiden keskittynyt rakenne heijastuu. Lisäksi perus- ja ihmisoikeuksien asemaa urheilussa on jatkossa tutkittava esimerkiksi antidoping- ja kurinpitosäännöstöjen soveltamisen yhteydessä, Aine sanoo.

Aine on urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen ja hän on toiminut useissa urheilun luottamustehtävissä, kuten tätä nykyä Pesäpalloliiton 1. varapuheenjohtajana. Lisäksi Aine on superpesistuomari ja kansainvälinen tennistuomari.

Tiedote: Turun yliopiston verkkosivut