Valitse sivu

Tulorekisteri, verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisterin tavoitteena on antaa reaaliaikainen kuva tulonsaajalle maksetuista tuloista ja etuuksista.

Reaaliaikainen rekisteri palvelee viranomaisia, työnantajia sekä suoritusten saajaa. Muun muassa sosiaalietuuksien maksajat saavat hakijan tulotiedot rekisteristä ilman, että työntekijän pitää hakea työnantajalta erikseen palkkatodistusta.

Lue lisää ajatuksesta tulorekisterin takana. Lisätietoa on saatavissa Verohallinnon sivuilta.

Ilmoitus viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Suoritusten maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tietojen vuosi-ilmoituksista luovutaan. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan vanhalla tavalla vuodelta 2018.

Tulorekisterin tietoja käyttävät seuraavat tahot:

Sähköinen asiointipalvelu

Ilmoitus on annettava sähköisenä. Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää, tiedot voi ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, joka avataan osoitteeseen www.tulorekisteri.fi.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistusmenetelmillä (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa on kaksi eri tapaa tulotietojen ilmoittamiseen:

  • Latauspalvelu, jossa tiedot voidaan ladata xml-tiedostona tulorekisteriin
  • Verkkolomake, jolla yksittäisen ilmoituksen tiedot syötetään manuaalisesti tulorekisteriin

Niiden järjestöjen, joilla ei ole omassa järjestelmässä teknistä rajapintaa, olisi helpointa käyttää verottajan ilmaista järjestelmää, josta tiedot siirtyvät tulorekisteriin automaattisesti.

Lisätietoa:

Myöhästymisestä sanktioidaan

Ilmoitusten myöhästymisestä verohallinto määrää myöhästymismaksun, jonka laskeminen aloitetaan maksupäivää seuraavan kuukauden kahdeksantena kalenteripäivänä. Määrä on kolme euroa jokaiselta sitä seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka. Ajan kulumisen perusteella määrättävän maksun määrä on kuitenkin enintään 135 euroa.

Jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää em. määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on 135 euroa lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai sitä suuremman myöhässä ilmoitetun eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä.

Aiheesta lisää

Olympiakomitea: Seuran taloushallinnon kehittäminen kannattaa

Urheilujuridiikan päivä Helsingissä 28.11.2018