Valitse sivu

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation = GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on mm. parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa sekä vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin.

Tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki on yhä eduskunnan käsittelyssä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Tietosuojalain viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta tietosuoja-asetuksen soveltamisajan alkamiseen, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. (LÄHDE)

Urheilun lajiliitto käsittelee paljon erilaista henkilötietoa. Merkittävimpiä ovat lisenssi- ja kilpailujärjestelmien henkilötiedot, sillä ne ovat urheilutoiminnan ydintä. Ilman tietoja urheilijasta ei olisi kilpailutoimintaa. Tämän hetken näkemyksen mukaan haasteena tulevaisuudessa on henkilötiedon julkisuus kilpailujärjestelmässä. Vastauksia haasteeseen saadaan urheilun toimialakohtaisesta käytännesäännöstä, johon kirjataan urheilulle tärkeitä henkilötietojen tietosuojaan liittyviä soveltamisohjeita. (LÄHDE)

Pesäpalloliiton Sense-rekisteri:
Rekisteriin tallennetaan tiedot henkilön jäsenyyksistä liiton alaisissa seuroissa sekä kilpailu-, tuomari- , harraste- ja toimitsijalisenssitiedot. Tallennuksen kohteena ovat myös tiedot liiton myöntämistä vapaa- ja tuomarikorteista sekä ansio-, pelaaja- ja tuomarimerkeistä. Rekisteriin kerätään lisäksi tiedot pelaajien ja tuomareiden arvo-otteluedustuksista (Itä-Länsi, Liitto-Lehdistö), lajin valmennuskoulutetuista sekä liiton ja alueiden luottamustoimista. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Suomen Pesäpalloliitto ry:n omissa rekistereissä ja Suomen Pesäpalloliitto ry:n ja yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilöjäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä jäsenyhdistykselleen. Suomen Pesäpalloliitto ry voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Lisenssirekisteriin seurojen on mahdollista hakea seurakäyttäjätunnuksia yhdet/seura, tunnukset ovat lisenssiyhteyshenkilön henkilökohtaiset.

Lisenssilistat:
Pesäpalloliitto ei suosittele paperisten pelaajaluetteloiden käyttöä. Syynä on suuri riski siinä, että tiedot voivat päätyä väärille henkilöille esim kentälle unohtumisen vuoksi. Nykyisten käytänteiden mukaan lisenssitarkastuksia ei tehdä tuomarin toimesta kentällä, jonka vuoksi lisenssiluetteloa ei tarvita mukana peleissä. Lisenssit on mahdollista tarkistaa seurakohtaisesta lisenssiluettelosta, jonka tunnukset on luovutettu seuran yhteyshenkilöille (voi jakaa tarvittaessa joukkueenjohtajille ja valmentajille.)

Lue lisää: www.pesis.fi/pesapalloliitto/gdpr

Tutustu Tietosuojavaltuutetun sivuihin