Valitse sivu

Pesäpalloliiton kevätkokous on vahvistanut liittojohtokunnan laatiman toiminta- ja tilikertomuksen 2017 sekä myöntänyt vastuuvapauden liittojohtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi yhdistyksen toimintasääntöihin hyväksyttiin muutoksia ja lisäyksiä.

Kokouksessa oli edustettuna 19 jäsenyhdistystä. Puheenjohtaja Ossi Savolainen muistutti kevätkokouksen merkityksestä, vaikka sen osalta pääpaino onkin edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyssä.

– Monta kertaa ajatellaan, että se on mennyttä ja sitä ei pystytä muuttamaan, mikä on tietysti totta. Kuitenkin historia luo tulevaisuutta ja historian pohjalle rakennetaan tulevien vuosien kokonaisvaltaista toimintaa.

– Pitkällä tähtäimellä olemme lähteneet tekemään pesäpalloliikkeen eteen työtä. Kun pesäpallo täyttää 100 vuotta 2022, olemme tulevaisuudenkuvassamme asettaneet sinne painopistealueet ja tavoitteet. Toivottavasti joka vuosi mennään lähemmäs niitä.

”Skarppaamisen paikan” Savolainen osoittaa tavoitteiden seuraamiseen vuositasolla.

– Pystyisimme kertomaan laajasti, kuinka lähellä tavoitteita ollaan ja miten pitkän aikavälin strategia pystytään jalkauttamaan vuositason tavoitteiksi. Silloin meillä kaikilla on parempi mahdollisuus ottaa kantaa siihen, miten vuosi on mennyt toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Pesäpalloliiton tilinpäätös vuodelta 2017 oli negatiivinen, mikä kuitenkin tiedettiin ennakolta.

– Koskaan ei voi puhua hyvästä taloudellisesta tuloksesta, kun tilinpäätös on negatiivinen. Siinä suhteessa tehtiin kuitenkin hyvää työtä, että tavoitteet ylitettiin. Sana tappio kuulostaa yleensä negatiiviselta, mutta täytyy muistaa, että nyt se tehtiin tarkoituksella. Tehtiin voimakas satsaus ja palkattiin lisää henkilökuntaa, Savolainen totesi.

Liittokokous hyväksyi lisäksi muutoksen toimintasääntöihin ja nimitti vaalitoimikunnan valmistelemaan syyskokouksen henkilövalintoja.

– Liittokokouskäytäntöön tehtävällä muutoksella rajataan valtakirjojen määrää eli yhdellä henkilöllä saa olla täällä käytettävissä ja äänivallan käyttämisen perusteena nykyisen viiden sijaan vain kolme valtakirjaa, varapuheenjohtaja Antti Aine kertoi hyväksytystä liittojohtokunnan esityksestä.

– Aikaisemman käytännön mukaan nimetään vaalivaliokunta, joka meillä on säännöissä määritelty, valmistelemaan syksyn liittokokouksen henkilövalintoja. Liittojohtokunnan esitys on sama kuin kaksi vuotta sitten eli toimikuntaan kuuluvat maakuntayhdistysten puheenjohtajat. Liittojohtokunta edellyttää, että prosessi on äärimmäisen avoin ja toimintasäännöt huomioidaan, Aine jatkoi.

Toimintasääntöihin kirjataan liittokokouksen päätöksellä lisäys, jonka puitteissa Pesäpalloliitto voi vastaanottaa lahjoituksia.

– Liitto voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi perustaa rahastoja ja säätiöitä, puheenjohtaja Savolainen muotoili.

Pesäpalloliiton kevätkokous kokoontui Varalan urheiluopistolla Tampereella perjantaina.

Aiheesta lisää

Pesäpalloliiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2017