Valitse sivu

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on päivittänyt Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa -luettelon vuodelle 2018.

Määrittelyt pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2018 sekä muihin WADAn kansainvälisiin standardeihin ja määräyksiin.

SUEK julkaisee alkuvuodesta KAMU-mobiilisovelluksen, jonka kautta urheilija voi tarkistaa käyttämänsä lääkkeen tai lääkeaineen sallittavuuden kätevästi älypuhelimella. Urheilija on aina itse vastuussa elimistöstään löytyvistä aineista mahdollisessa dopingtestissä. Valmistetta tarkistettaessa tulee ottaa huomioon, että antotapa täsmää etsittyyn valmisteeseen. Esimerkiksi tabletin ja voiteen osalta toinen voi olla sallittu, toinen kielletty. Mikäli lääkevalmiste sisältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on valmiste kielletty.

Erivapauden hakeminen on mahdollista, mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä. Katso lisätiedot SUEK:n sivuilta: https://www.suek.fi/en/erivapaus-urheilijan-laakityksessa.

Teknokemiallisia tuotteita, homeopaattisia valmisteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontaistuotteita ei KAMU-lääkehaussa ole. Niiden koostumusta tulee tiedustella myyjältä tai maahantuojalta ja pyytää todistus siitä, etteivät ne sisällä positiivisen dopingtestituloksen antavia aineita.

Ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta ei tule tarkistaa KAMU-lääkehausta, vaan silloin on käytettävä WADAn alkuperäistä englanninkielistä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloa (www.wada-ama.org).

Lääkäriltä hoitoa saadessaan urheilijan tulee aina kertoa kuulumisestaan dopingvalvonnan piiriin. Apteekista itsehoitolääkettä ostaessaan urheilijan on tarkistettava hoidoksi aikomansa lääkkeen sallittavuus.

Vuoden 2018 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon muutokset verrattuna vuoden 2017 luetteloon ovat vähäisiä. Uusia kiellettyjä aineryhmiä ei ole lisätty luetteloon, mutta ryhmä S.2 (Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit) on järjestetty uudelleen.

Tee ilmoitus havaitsemastasi epäilyttävästä toiminnasta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on avannut ILMO-palvelun, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäillessään doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta.

Kenellä tahansa on oikeus vinkata epäilyttävästä toiminnasta, nimettömästi tai omalla nimellään. Ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Lisätietoa on saatavissa SUEK:n sivuilta.

Aiheesta lisää

SUEK: Uusi luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä

KAMU-lääkehaku