Valitse sivu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Urheilussa käytettävät kypärät, kuten pesäpallokypärät, ovat ryhmän kaksi henkilönsuojaimia. Valmistajilla on lupa saattaa markkinoille ainoastaan CE-merkittyjä päänsuojuksia, joten kuluttajan on syytä varmistua ostohetkellä asianmukaisesta CE-merkinnästä.

Urheilussa käytettävät kypärät on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa ennen markkinoille saattamista. Pesäpallon päänsuojusten osalta tyyppitarkastuksen suorittaa Työterveyslaitos, joka myöntää EY-tyyppitarkastustodistuksen vaatimukset täyttävälle suojaimelle.

Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä suojaimeen CE-merkintä. Tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa CE-merkinnällä viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset.

Pesäpalloilija, toimi seuraavasti:

– Varmistu aina ostohetkellä uutta päänsuojusta hankkiessasi, että siinä on CE-merkintä. Syksyn 2015 jälkeen valmistajan on pitänyt huolehtia CE-merkintä kaikkiin markkinoille saatettaviin päänsuojuksiin.

– Kypärän mukana ovat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa pitää olla tuotteen tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero.

– Varmista tuotteen käyttöikä (yleisesti kolme vuotta) käyttöohjeesta. Kun se on umpeutunut, kypärää ei ole enää sallittua käyttää. Tukesin mukaan suojain voi menettää suojaustehokkuuttaan vanhenemisen (ulkoiset tekijät, esim. UV-säteily) vuoksi.

– Noudata kypärän käyttöohjeita. Esimerkiksi kypärän rakenteen muuttaminen ei ole sallittua.

– Kypärän remmin tulee olla asianmukaisesti kiinnitettynä kypärää käytettäessä.

– Säännöllisiä tarkastuksia ei kentillä tehdä, mutta pelisääntöjen mukaisesti ”pelituomarilla on velvollisuus kieltää sellaisten välineiden käyttäminen, jotka ovat sääntöjen vastaisia, oleellisesti muutettuja tai hänen mielestään vaarallisia.”

– Seuraavat kypärämallit ovat käyttöikänsä puitteissa sallittuja pelikaudella 2018, kun niissä on CE-merkintä:

  • J-Pesis (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
  • 55505 Karhu Pesiskypärä L/XL (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
  • 55606 Karhu Pesiskypärä S/M (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
  • 55707 Karhu Pesiskypärä XS (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
  • 556 Karhu Pesiskypärä Jr (naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

Aiheesta lisää

Ohjeita henkilönsuojaimiin liittyen Tukesin sivuilla

Lisätietoa Karhu Palloilun tuotteista 2018

Lisätietoa J-Pesiksen tuotteista