Valitse sivu

Kurinpitopäällikön tietoon on tullut julkisuudessa paljon esillä ollut 31.8.2017 pelatussa Sotkamon ja Joensuun välisessä ottelussa sattunut tapaus, jossa Sotkamon huoltaja ja toinen pelinjohtaja provosoivat Joensuun pelaajaa. Pesäpalloliitto on reagoinut kyseisen ottelun tapahtumiin jo omalla tavallaan.

Vastoin aiemmin ilmoitettua asia ei kuitenkaan edennyt kurinpitomenettelyyn. Syynä tähän on se, että kurinpitomenettely tulee vireille kurinpitopäällikölle toimitetulla tuomariraportilla tai seuran tekemällä tutkintapyynnöllä. Kurinpitopäällikkö ei ole saanut tuomariraporttia tai tutkintapyyntöön oikeutetun tahon esittämään tutkintapyyntöä. Näin kurinpitopäällikkö ei sääntöjen mukaan käytännössä voi kurinpitomenettelyä aloittaa.

Sääntöjen mukaan kurinpitoelin voi itse oma-aloitteisestikin käynnistää kurinpitomenettelyn, mutta aikaisemmassa kurinpitokäytännössä ja Pesäpalloliitossa on linjattu, että kurinpitopäällikön kohdalla tähän on niin korkea kynnys, että tällä perusteella kurinpitomenettelyn voi aloittaa vain erittäin poikkeuksellisesti ja erittäin painavin perustein. En katso tässä tapauksessa sellaisia erittäin poikkeuksellisia perusteita kurinpitomenettelyn aloittamiseen olevan.

Haluan tuoda esille omana näkökantanani, että asiaton provosointi ja vaihtopenkiltä kaarelle provosoimaan tuleminen on moitittavaa ja sääntöjen vastaista toimintaa. Näihin tullaan puuttumaan tuomareiden toimesta ja mahdollisesti tämäntyyppiset tapaukset voivat myös johtaa kurinpitomenettelyyn.

Edellä mainituilla perusteilla tässä kyseisessä tapauksessa kurinpitomenettelyä ei kuitenkaan ole käynnistetty.

Hämeenlinnassa 1.9.2017

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö