Valitse sivu

Suomen Pesäpalloliiton kevätkokous ja samalla ylimääräinen liittokokous kokoontuu perjantaina 24.3.2017 tekemään päätöksiä keskeisistä pesäpalloliikkeen tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Kokouksessa käsitellään toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen liittyvät asiat. Lisäksi kokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä liittojohtokuntaan.

Pesäpalloliiton syyskokous asetti henkilövalintoja valmistelemaan vaalitoimikunnan, jonka jäseneksi valittiin pesäpallomaakuntien puheenjohtajat. Vaalitoimikunta valmistelee perustellun esityksen liiton puheenjohtajan ja liittojohtokunnan jäsenten valinnasta liittokokoukselle.

Liittojohtokunnan jäsenten valinnassa otetaan huomioon Pesäpalloliiton viime syyskokouksessa muutettujen sääntöjen asettamat vaatimukset. Liittojohtokunnassa tulee olla kattava maantieteellinen edustus, ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteet ovat merkityksellisiä liittojohtokunnan jäsenten valinnassa. Liittojohtokunnan jäsenten tulee valintahetkellä olla alle 70-vuotiaita. Suomen Pesäpalloliittoon tai sen jäsenenä olevaan oikeushenkilöön päätoimisessa tai siihen rinnastuvassa työsopimussuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita liittojohtokuntaan.

Vaalitoimikunnan esitys henkilövalinnoista julkaistaan ennen tulevaa liittokokousta.

Aiheesta lisää

Pesäpalloliiton ylimääräinen liittokokous Tampereella 24.3.