Viestintä on ollut Savo-Karjalan alueen yhtenä painopisteenä tänä vuonna. Alkuvuonna työstettiin valmiiksi viestintäsuunnitelma, jolla olemme edenneet pitkin tätä vuotta. Viestinnässä selkeänä tavoitteena oli tuoda paremmin esille alueemme seuroja, valmentajia,...