Pesis kuuluu päiväkouluikäisillekin!

Pesisliikkari innostaa lapsia mukaansa jo 3-6 -vuotiaina. Tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja onnistumisten kautta.

Valitsemme alueeltamme kahdeksan seuraa mukaan pesisliikkarin tukipaketin saajiksi! Tukipakettia voivat hakea seurat, jotka järjestävät 3-6 -vuotiaiden liikuntaleikkikoulu -toimintaa, jossa pesis on vahvasti mukana. Toimintaa voi järjestää muullakin kuin pesisliikkari -nimellä ja seurat voivat hakea tukea vaikka olisivatkin jo aiemmin järjestäneet kyseistä toimintaa.

 

Valittavat seurat sitoutuvat järjestämään pesisliikkari -toimintaa seuraavan kahden vuoden ajan.

Seura saa itse määrittää järjestääkö liikkaria talvi- vai kesäkaudella sekä liikkarin tarkemmat tiedot.

Seuran on sitouduttava hankkimaan liikkarin osallistujille pesispassit.

 

Tukipakettiin kuuluu:

·         Seurojen liikkarivastaaville järjestetään yhteinen liikkari-info (skype-palaveri 12.2. klo 12)

·         Välinetuki (välinepaketti, arvo n.150€)

·         Ohjaajakorvaustuki ensimmäisenä vuotena 10 €/lapsi ja toisena vuotena 5€/lapsi.

·         Materiaalipaketti (valmiita tuntisuunnitelmia, ohjausmateriaalia, liikkariesitepohja..)

·      Päiväkotikierroksen ”sparrausapu” ja mahdollisuuksien mukaan alueen tuki päiväkotikäynneillä

 

Liikkaritukea pääset hakemaan täältä.

Liikkarituen haku päättyy 31.1.

 

Lisätietoja: Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta, mona.hupli-kotiranta@pesis.fi 040 761 3068