Palavereissa käydään läpi tulevaa kilpailukautta ja siihen liittyviä ohjeistuksia ja toimintamalleja sekä esitellään uutta sähköistä pöytäkirjamallia.

 

Lisäksi infossa esillä mm. Pesis 100 v tapahtumia Pohjoisella alueella.