Alueen puheenjohtajana aloittava Seppälä näkee vahvuuden seuroissa, joita Pohjoisella alueella on tulevana suvena 37 kappaletta. Lisäksi aluejohtoryhmän vetäjä korostaa yhteisöllisyyden merkitystä – nyt ei ole aika vetäytyä omiin poteroihin.

  • Oman henkilökohtaisen edun ajamisen pitää loppua kaikilla tasoilla. Meillä on pesiksellä lajina aika vetää yhteen hiileen ja muistaa ajatus yhdestä liikkeestä.

Aluetoiminnan elinvoimaisuuden perusyksikkönä Seppälä pitää luonnollisesti seuratoimintaa. Juhlavuotta kohti mentäessä hän tiedostaa alueen tavoitteet, mutta muistuttaa, että alueen seuratyössä yleismaailmallista ajattelua tulee välttää – jokaisella seuralla on omat vahvuutensa ja tarpeensa.

  • Seurojen toimiessa alueen tehtäväksi jää vahvistaa toimintaympäristöä siten, että seuroilla on mahdollisuuksia saada kasvatettua harrastajamääriä ja pesisbuumia kunnissa. Vaikka alueella on omat mittarinsa ja tavoitteensa, tärkeintä on se, että seurat ovat terveitä ja toimivia. Harrastajamäärätavoitteet ja muut tulevat sitten luonnollisena jatkumona tälle.

Tulevan kaksivuotiskauden aluksi Seppälä kokee tärkeänä sen, että seurat asettavat itselleen realistisia tavoitteita, joita kohti edetään porras portaalta. Näiden tavoitteluiden asettamisessa, seurannassa ja toteuttamisessa ovat Pohjoisen alueen työntekijät seurojen tukena.

Päällä oleva koronaviruspandemia on jo jättänyt jälkensä harrastajakenttään, ja nykymuotoisen alueellisen pesäpallotoiminnan ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja näkeekin uhkakuvan ei niinkään pienempien lasten vaan nuorten harrastustoiminnassa.

  • Tämänhetkinen tilanne on erityisen harmittava nuorten puolesta. Drop out -ikäluokat, esimerkiksi C-nuoret, pitäisi pyrkiä kaikin keinoin aktivoimaan seuroissa harrastuspaikkojen suluista huolimatta. Tähän toivon seuroilta kekseliäisyyttä ja voimia, jaetaan hyvät etäkäytänteet lähiseurojen kesken.

Vaikean tilanteen ollessa päällä, luottaa Seppälä siihen, että paukut laitetaan parempien aikojen valmisteluun ja suunnitteluun. Kun tautitilanne paranee ja harrastukset vapautuvat, tulee seurojen olla valmiita.

  • Uhkakuvia pyöritellään mediassakin paljon, mutta fakta on se, että kesällä pelataan pesistä ja päästään taas yhdessä tekemään rakkaan harrastuksen kanssa asioita. Pesäpallolla on kesälajina valtava mahdollisuus ottaa harrastajat kesällä vastaan turvallisena ja monipuolisena liikuntamuotona. Seuroissa kannatta satsata nyt suunnittelutyöhön, jotta hetken koittaessa esimerkiksi pesiskoulut ja uudet harrastajaryhmät saadaan laadukkaasti käyntiin lyhyelläkin varoitusajalla, Seppälä päättää.

Alueen johtoryhmä kokoontuu arviolta kerran kuukaudessa yhdessä aluevastaavan sekä seurakehittäjän kanssa. Tänä keväänä tavoitteena on saada johtoryhmän jäsenten ammattitaitoa käyttöön myös muille seuroille työntekijöiden välityksellä. Tsempataan yhdessä vielä hetki!

Iso kiitos myös Jussi Meriläiselle kuluneista vuosista alueen johtoryhmän vetäjänä ja mentorina!

-AW-