Valitse sivu

Pesäpalloliikkeen arvot

Kansalaisaktiivisuuteen toimintansa perustavan pesäpalloliikkeen perustehtävänä on järjestää unohtumattomia elämyksiä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kaikille.

Perustehtävänsä mukaisesti pesäpalloliike kehittää kansallispeli -pesäpalloa ainutlaatuisena, kansallisiin perinteisiin tukeutuvana, monipuolisena liikunta- ja urheilumuotona.

Yhteiskunnallisista haasteista pesäpalloliikkeelle tärkein on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen urheilun ja liikunnan keinoin. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille elämänmittainen liikunnallinen elämäntapa, osallistuminen ja osallisuus.

Mikä on meille tärkeää?

Olemme kaikkien kansallispeli
Olemme ylpeitä pesäpallon perinteistä ja tarinoista. Kunnioitamme pesäpallon perinteitä ja  perustamme toimintamme niihin sekä lajin erityispiirteisiin sen edelleen kehittämisessä.

Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta
Kuuntelemme arvostavalla tavalla erilaisia näkemyksiä ja tarjoamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet lajin harrastamiseen. Toimimme ratkaisukeskeisesti lajin ja yhteisen edun parhaaksi. Kannustamme ihmisiä lajin harrastamiseen heidän omista lähtökohdistaan ja edistämme erilaisten harrastepelimuotojen kokeiluja ja levittämistä.

Mikä on meille tärkeää?

Toimimme tavoitteellisesti ja avoimesti yhdessä
Päätöksentekomme ja viestintämme on avointa ja luottamukseen perustuvaa kaikilla tasoilla (liitto, alueet, seurat). Kehitämme pesäpalloa yhdessä sen harrastajien kanssa ja hyödynnämme kaikkien asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Johtamisemme on tavoitteellista, suunnitelmallista, osallistavaa ja innostavaa. Arvioimme toimintaamme ja sen kehittymistä säännöllisesti.

Olemme urheilullisia
Tarjoamme lajin pariin tuleville monipuolista ja kokonaisvaltaista valmennusta ”Pesäpallon polkujen” eri vaiheissa ja sisällöillä. Kehitämme jatkuvasti pesäpallon harrastamista ja sen saavutettavuutta. Aktivoimme ja koulutamme pesäpallon harrastajia vastuunottoon omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.