Valitse sivu

Pelaajakortit, miehet, T-Ö

Pelaaja- ja pelinjohtajakortit

Kauden 2020 jälkeen päivitetyt pesäpallon pelaaja- ja pelinjohtajakortit löytyvät näiltä sivuilta. Kortit ovat Excel-tiedostoja xlsx-muodossa ja ne on koonnut Martti Ruuska (martti(ät)kissala.fi).

Kirjoita osa nimestä ”etsi”-kenttään, niin tiedot löytyvät helpommin.

Virheellinen tieto pelaajakortissa? – Ilmoita korjauksista ja / tai täydennyksistä verkkolomakkeella.

Pelaajan nimi

Taalikka Markku
Taavitsainen Pauli
Taavitsainen Pentti
Taavitsainen Sauli
Taberman Teuvo
Tahvanainen Ari
Tahvanainen Arto
Tahvanainen Ilkka
Tahvanainen Jari (72)
Tahvanainen Jari (IlU)
Tahvanainen Jouni
Tahvola Juha
Taijala Niki
Taijonlahti Veikko
Taiminen Aarne
Taimisto Ari
Taimisto Heikki
Taina Jukka
Tainio Riku
Tainio Stig
Taipale Esa
Taipale Evert
Taipale Henri
Taipale Jari
Taipale Jori
Taipale Markku
Taipale Veijo
Taipalus Ilpo
Taipalus Jaakko
Taittonen Mikko
Taivainen X
Tajakka Juuso
Tajala Niki
Takala Elias
Takala Harri
Takala Henri
Takalahti Mika
Takalahti Ossi
Takala Joni
Takala Pentti
Takala Petri
Takala Pyry
Takala Tuomas
Takala Ville
Takalo Reijo
Takanen Janne
Takanen Jari
Takanen Mika
Tallbacka Anton
Tallbacka Robert
Tallbacka Tapani
Tallbacka Tuomas
Tallbacka Tuomo
Tallberg Jussi
Tallqvist H
Tallus Timo
Talsi Timo-Jussi
Talvi Kari
Talvinen Jero
Talvisto Keijo
Talvisto Olli
Talvitie Jukka
Talvitie Mikko
Talvitie Teemu
Talvitie Tommi
Tammela Pekka
Tammelin Risto
Tammikari Markku
Tammilehto Raimo
Tamminen Erkki
Tamminen Joni
Tamminen Jussi
Tamminen Kari
Tamminen Lauri
Tamminen R
Tammisalo X
Tammi Vesa
Tams Kosti-Santeri
Tanhuanpää Aarne
Tanhuanpää X
Tanhuanpää Yrjö
Tani Ville
Tanner Pekka
Tanninen Lauri
Tanska Juha
Tanskanen Jani
Tanskanen Jussi-Pekka
Tanskanen Pentti
Tantarinmäki Harri
Tanttu Klaus
Tapanen Kari
Tapanen Samu
Tapaninaho Mikko
Tapio Ahti
Tapio Mikko (50)
Tapio Mikko (WU)
Tapojärvi Jesse
Tapola Kai
Tapola Risto
Tarkiainen Raimo
Tarkiainen Reijo
Tarkiainen Toivo
Tarkiainen X
Tarkka Toivo
Tarkkila G
Tarmo Jyri
Tarnanen Hannu
Tarpio Jani-Matti
Tarpio Jani-Pekka
Tarri Jukka
Tarvainen Eero
Tarvainen Erkki
Tarvainen Jani
Tarvainen Kimmo
Tarvainen Lasse
Tarvainen Seppo
Tarvajärvi Niilo
Tarvonen Pete
Tarvonen X
Taskinen Joni
Taskinen Markus
Taskinen Martti
Taskinen Pekka
Taskinen Petri
Tastula Jarkko
Taulasalo Pekka
Taumala Jarmo
Taumala Jyrki
Taurama Verneri
Tauriainen Hannu
Tauriainen Joni
Tauriainen Jonne
Tauriainen Tommi
Tawast Henrik
Tawast Jarkko
Tawast Miikka
Teerimäki Matti
Tegelberg Harri
Tegelberg Karri
Tegelberg Niko
Teikari Asser
Teikari Jukka
Teikari Veikko
Telkkä Tuomas
Tengvall Olli
Tenovirta Seppo
Teppo Justus
Teppo Raimo
Teppo Rasmus
Teppo Topias
Terho Erkki
Terho Tatu
Teriö Veikka
Tertsunen Lasse
Tervala Pasi
Tervanen Petteri
Tervo Aki
Tervo Antti
Tervo Ari
Tervo Atso
Tervo Esa
Tervo Henri
Tervo Janne
Tervo Joni
Tervo Juha
Tervo Kari
Tervonen Ilari
Tervonen Tuomas
Tervonen Valtteri
Tervonen Ville
Tervo Vesa
Tervo X
Tervo XX
Tevasaari Jouko
Tevasaari Otto
Thil Juho-Perttu
Thil Reijo
Thun R
Tiainen E
Tiainen Jouni
Tiainen Jussi
Tiainen Mikko
Tiainen Timo
Tiala Miro
Tihinen Joona
Tihinen Jussi
Tihinen Kalevi
Tiihonen Erkki
Tiikkainen Kimmo
Tiikkaja Marko
Tiikkaja Pasi
Tiikkaja Sami
Tiikkaja Tomi
Tiilikainen Pekka
Tiilikainen Tuomas
Tiirikainen Miki
Tiiro Lassi
Tiiro Mikko
Tiiro Olli
Tiiro Reijo
Tiits X
Tiitta Juha
Tiittanen Jari (59)
Tiittanen Jari (90)
Tiittanen Paavo
Tiitto Jarno
Tiitto Jukka
Tiitto Niklas
Tiitto Tuomo
Tikakoski Ari
Tikander Olavi
Tikanmäki Jussi
Tikanmäki Pekka
Tikka Jukka
Tikkakoski Petri
Tikkakoski Severi
Tikka Mika
Tikkanen Henri
Tikkanen Ilmari
Tikkanen Juha
Tikkanen Juuso
Tikkanen Olli
Tikkanen Raimo
Tikkanen Seppo
Tikkanen Taisto
Tikkanen Tomi
Tikka Pekka
Tikka Sakari
Tikka Teemu
Tikka Tero
Tikka Timo
Tikka Tomi
Tillanen Pasi
Tilli Armas
Tilli Martti
Tilli Matti
Tilli Teuvo
Tillström A
Timmerpakka Onni
Timo Joona
Timo Marko
Timonen Jarmo
Timonen Joona
Timonen Miika
Timonen Petteri
Timonen Valtteri
Timonen Vili-Oskari
Tiri Antti
Tiri Reijo
Tirkkonen Samuel
Tirri Heikki
Titto Jani
Tiuraniemi Mikko
Tiusanen Mikko
Tiuttu Mikko
Tofferi Timo
Toijonen Marko
Toikka Aki
Toikka Henri
Toikka Henrik
Toikka Jani
Toikka Juha
Toikka Jussi-Pekka
Toikka Jyri
Toikka Kimmo
Toikka Lassi
Toikka Lauri
Toikka Markus
Toikka Matti
Toikka Mikko
Toikkanen Einari
Toikkanen Elias
Toikkanen Juho
Toikkanen Jussi
Toikka Olli-Pekka
Toikka Pekka
Toikka Sami
Toikka Sasu
Toikka Topi
Toikka Vesa
Toivanen Toni
Toiviainen Eero
Toiviainen Sakari
Toiviainen Tommi
Toivio Heikki
Toivio Juha
Toivio Miika
Toivio X
Toivo Jukka
Toivola Aapo
Toivola Aimo
Toivola Antti
Toivola Erkki
Toivola Jari
Toivola Juho
Toivola Jukka
Toivola Manu
Toivola Matti
Toivola Turo
Toivonen Emil
Toivonen Joonas
Toivonen Jukka
Toivonen Marko (67)
Toivonen Marko (78)
Toivonen Pasi
Toivonen Rasmus
Toivonen Reijo
Toivonen Reino
Toivonen Riku
Toivonen Sami
Toivonen Toivo
Toivonen X
Toivonen XX
Toivonen XXX
Tokkari Antti
Tokko Toomas
Tolonen Antti
Tolonen Eero
Tolonen Eetu
Tolonen Jani
Tolonen Jari
Tolonen Juho
Tolonen Mikko
Tolonen Olli
Tolonen Rami
Tolonen Riku
Tolonen Timo
Tolonen Veijo
Tolppanen Olli
Tolvanen Jussi
Tolvanen Markku
Tolvanen Matti
Tolvanen Mikko
Tolvanen Perttu
Tolvanen Samppa
Tolvanen Seppo
Tolvanen Ville-Matti
Tomann Riku
Tommila Juhani
Tomppo Petri
Toppila Niilo
Torikka Matti
Torikka Ville
Torkko Juhani
Torniainen Anssi
Toropainen Aleksi
Toropainen Antti-Jussi
Toropainen Juha
Toropainen Pekka
Toropainen Pentti
Toropainen Raimo
Torppa Hannes
Torppa Heikki
Torppa Timo
Torri Janne
Torvinen Risto
Torvinen Ville
Tossavainen Teemu
Tourunen Konsta
Touru X
Tschesmenski Ale
Tschesmenski Mikke
Tuhkanen Antti
Tuhkanen Asko
Tuhkanen Kari
Tuhkanen Mikko
Tuhkanen X
Tuikka Janne
Tuikka Jarkko
Tuikka Jukka
Tuikka Niko
Tukkimies Taneli
Tukkimäki Pekka
Tukkimäki X
Tunkelo Mauri
Tunninen Niko
Tunturi Teppo
Tunturi Timo
Tunturi Tuomo
Tuohinto Jari
Tuohisaari Tuomas
Tuohisto-Kokko Matti
Tuomaala J
Tuomaala Pekka
Tuomaala Samu
Tuomainen Erno
Tuomainen Rauno
Tuomainen Tauno
Tuomala Jorma
Tuomala Miikka
Tuomari Juha
Tuomela Heikki
Tuomela Jaakko
Tuomela Jukka-Pekka
Tuomela T
Tuomela Tero
Tuomiaho Erkki
Tuomi Jaakko
Tuomi Joonas
Tuomi Jukka
Tuomi Jyri
Tuomikoski Eero
Tuomikoski Jani
Tuomikoski Jiri
Tuomikoski Mikko
Tuomi Markku
Tuominen Heikki
Tuominen Ilkka
Tuominen Joona
Tuominen Kari
Tuominen Lassi
Tuominen Niko
Tuominen Peetu
Tuominen Pentti
Tuominen Rasmus
Tuominen Risto
Tuominen Severi
Tuominen Timo
Tuominen Tuomas
Tuominen Veikko
Tuominen Vesa
Tuominen Vesa-Pekka
Tuominiemi Erkka
Tuominiemi Jorma
Tuominiemi Tapani
Tuomioja Santeri
Tuomioja Vilho
Tuomi Pertti
Tuomisto Joonas
Tuomisto Jukka
Tuomisto Pasi
Tuomisto Tapani
Tuomisto Teemu
Tuomi Uuno
Tuomola A
Tuomola X
Tuoreslampi Antti
Tuovila Jere
Tuovinen Jarno
Tuovinen Mika
Tuovinen Niko
Tuovinen Tuisku
Tuovinen Tuomas
Tupasalo Seppo
Tupiini Sami
Tupiini Tomi
Tuppurainen Jani
Turkelin Pauli
Turku Pentti
Turma Olavi
Turpeinen Tarmo
Turpeinen Unto
Turpela Tomi
Turpela Veijo
Turppo Timo
Turska Juha
Turtiainen Juhani
Turunen Heikki
Turunen Janne
Turunen Juhani
Turunen Jukka
Turunen Jussi
Turunen Kyösti
Turunen Orvo
Turunen Pekka
Turunen Tero
Turunen X
Tuulensuu Jari
Tuulensuu Santeri
Tuuli Tiitus
Tuunainen Juha
Tuunainen Voitto
Tuuna Juha
Tuunanen Ossi
Tuuppa Antti
Tuura Teemu
Tuura Topi
Tuuri Teemu
Tuuva Oskari
Tuuva Pasi
Tuuva Petri
Tykkyläinen Ilmari
Tyni Tuomas
Tynkkynen Onni
Tynkkynen Pentti
Tyrkäs Kalle
Tyvi Sauli
Tyynelä Jari
Tyynelä Pasi
Tyynelä Tero
Tyyskä Lauri
Tähkäaho Severi
Tähtilä Teemu
Tähtinen Antti
Tähtinen M
Tähtinen Teemu
Tähtitanner Paavo
Tähtivuori Toivo
Töllikkö Leo
Töllikkö Matti
Töllikkö Ville
Törmi Pekka
Törmä Hannu
Törmälä Ilkka
Törmälä Janne
Törmä Markus
Törmänen Arto
Törmänen Eelis
Törmänen Jari
Törmänen X
Törrönen Iikka
Törrönen Immo
Töyrylä Matti
Töyry Petri
Udd Juha
Udd Simo
Udelius Rami
Ukko Jouni
Ukko Jussi
Ukkola Juha-Pekka
Ukkonen Matti
Ulvila Marko
Unnbom Tomi
Uosukainen Kari
Uosukainen Pekka
Uosukainen Risto
Uotila Ahti
Uotila Jari-Pekka
Uotila Kari
Uotila Marko
Uotila Osmo
Uotila Viljo
Urama Tomi
Urpalainen Arttu
Urpalainen Lasse
Urpilainen Janne
Urpilainen Jarkko
Urvas Jukka
Uski Oula
Uspenski Sergei
Utanen Riku
Utriainen Hannu
Utunen Teemu
Uuksulainen Jukka
Uuppo Jarmo
Uuppo Juha
Uurasjärvi Lauri
Uusi-Kyyny Justus
Uusi-Oukari Seppo
Uusi-Oukari Vesa
Uusipaavalniemi Markku
Uusipaikka Vesa
Uusitalo Anttoni
Uusitalo Ari
Uusitalo Eeli
Uusitalo Elias
Uusitalo Esko
Uusitalo Hannu
Uusitalo Ilkka
Uusitalo Jari
Uusitalo Jarno
Uusitalo Sakari
Uusitalo Tatu
Uusitalo Ville
Uusitupa Anttoni
Uusitupa Pekka
Uutela Kauko
Uutinen Timo
Vaahtera Tauno
Vaalivirta X
Vaarala Casper
Vaarala Christian
Vaarna Väinö
Vaelma Eino
Vaelma Pekka
Vahlstedt X
Vahtera O
Vahteri Tapio
Vahtiala Mikko
Vahtiala Vesa
Vahvelainen Markku
Vainikainen Arto
Vainikainen Hannu
Vainikainen Jouni
Vainikainen Roni
Vainikainen Samu
Vainikainen Simo
Vainio Aleksi
Vainio Ari
Vainio Esko
Vainio Hannu
Vainio-Hynnilä Aki
Vainio Jarno
Vainio Jussi
Vainio Jyrki
Vainio Markku
Vainionpää Aki
Vainionpää Jaakko
Vainionpää Jarkko
Vainionpää Joni
Vainionpää Jukka-Pekka
Vainionpää Mikko
Vainionpää Samuli
Vainionpää Timo
Vainio O
Vainio Onni
Vainio Paul
Vainio Pauli
Vainio Petri
Vainio Tauno
Vainio Vesa
Vainio Väinö
Vainonen Mikko
Vainonen Timo
Vaissalo Jori
Vaiste Jussi
Vaittinen Arto
Vakkuri Kalle
Vakkuri S
Vakkuri X
Valajärvi Vili
Valavuori Ensio
Valkama Hannu
Valkamo Evert
Valkeapää Aki
Valkeapää Jani
Valkeapää Markku
Valkki Ismo
Valkki Jorma
Valkki Jouko
Valkki Mikko
Valkonen Urho
Valle Jyrki
Valle Valtteri
Valli E
Valli Juha-Matti
Valli Niklas
Vallinkoski Väinö
Valli Tero
Valli Unto
Vallivaara X
Valmari Jarmo
Valonen Lauri
Valonen Pekka
Valo Tuure
Valtamäki Aleksi
Valtamäki Kalle
Valtamäki Markku
Valtamäki Vesa
Valtanen Joni
Valtonen Aulis
Valtonen Jarno
Valtonen Jorma
Valtonen Onni
Valtonen Pasi
Valtonen Pentti
Valtonen Petri
Valtonen Timo
Valve Jesse
Vanhala Erkki
Vanhalakka Teuvo
Vanhala Ossi
Vanhala Simo
Vanhanen Esa
Vanhanen Tuomas
Vanharanta Perttu
Vanhatalo Eemeli
Vanhatalo Lauri
Vanhatalo Pasi
Vanhatalo Sami
Vapalahti Toivo
Vapalahti Veikko
Vappula Viljo
Varamäki Kari
Varamäki Marko
Varhento Jussi
Varis Janne
Varis Jouko
Varis Juho
Varis Jussi
Varis Mikko
Varis Niko
Varis Pasi
Varis Pertti
Varis Teemu
Varjomäki Karri
Varjonen Juha-Matti
Varo Jaakko
Varonen Jukka
Varonen Mikko
Varonen Pasi
Varonen Samu-Kalle
Varonen Vesa
Varonen Ville
Varpenius Ari
Varsala Lauri
Vartama Patrik
Vartama Rami
Vartiainen A
Vartiainen Aarne
Vartiainen Antti
Vartiainen Jaakko
Vartiainen Jukka
Vartiainen Lasse
Vartiainen Mikko
Vartiainen Osmo
Vartiainen S
Vartiainen V
Vartiainen Veikko
Vartiamäki Joe
Vartiamäki Juha
Vartio Atro
Vasarainen Lassi
Vasarainen Riku
Vasara Pekka
Vasiljev Olli
Vataja Juho
Vataja Rauno
Vatanen Atte
Vatanen Jarmo
Vatanen Jouni
Vatanen Kari
Vatilahti Olavi
Vatto Antero
Vatto Juhani
Vedenpää Antti
Vedenpää Lauri
Vehkamäki X
Vehkaoja Jorma
Vehkaoja Kasperi
Vehkaperä Antti
Vehkaperä Jaakko
Vehkaranta Paavo
Vehmas Petri
Vehviläinen Hannes
Vehviläinen Jani
Veijalainen Heikki
Veijalainen Jami
Veijalainen Ville
Veijanen Martti
Veijola Joonas
Veijola Olli
Veikkanen E
Veikkanen Petri
Veikkola Valtteri
Veittikoski Julius
Veittikoski Marko
Veittikoski Vertti
Veittikoski Ville
Veko Antti
Velin Marko
Vellamo Juhani
Veneskoski Urho
Veneskoski Väinö
Venetjoki Simo
Vennala Markus
Vennala T
Ventilä William
Vento Arto
Vento Kai
Ventola Aarre
Venäläinen Matti
Venäläinen Unto
Venäläinen Veeti
Vepsä Lasse
Vepsäläinen Erkki
Vepsäläinen Janne
Vepsäläinen Joonas
Vepsäläinen Pentti
Vepsäläinen Reino
Vepsäläinen X
Vepsä Samuli
Verkasalo Sampo
Vertamo Y
Vertanen Jani
Vertanen Jere
Vertanen Juha
Vertanen Tomi
Vertanen Vesa
Verto Matti
Verto Teemu
Verto Toni
Vesala Anssi
Vesalainen Jarkko
Vesala Keijo
Vesala Otto
Vesaluoma Heikki
Vesaluoma Timo
Vesaluoma Ville
Vesanen Juuso
Vesanko Jussi
Vesanto Kimmo
Vesikari Aaro
Vesimäki Timo
Vesterinen Pietu
Vesteri Toni
Vienola Aleksi
Vierelä Jyri
Vieri Aimo
Vierimaa Lauri
Vierimaa Ville
Vierola Timo
Vihanta Ville
Vihanto Iivari
Vihavainen Jouni
Vihavainen Paavo
Vihavainen Timo
Viheriäkoski Jukka
Viherkenttä Antero
Vihervuori Veeti
Vihlman Markku
Vihma Mika
Vihmanen Oskari
Vihriälä Lauri
Vihriälä Mikko
Vihriälä Tuomo
Vihtkari Antti
Vihtori Kalliomäki
Viika Veikko
Viikinkoski Aleksi
Viikki Olli
Viinamäki Joni
Viinamäki K
Viinamäki Lasse
Viinamäki Marko
Viinamäki Tero
Viinamäki Tomi
Viinanen Esa
Viinanen Tero
Viinikainen Alpo
Viinikainen Paavo
Viinikanoja Arto
Viinikanoja Esa
Viinikanoja Hannu
Viinikka Veijo
Viipuri Heikki
Viita Jouni
Viita Kalle
Viitala Erkki
Viitalahti Pentti
Viitala Jaakko
Viitala Joonas
Viitala Jukka
Viitala Jussi
Viitala Leevi
Viitala Matti
Viitala Timo
Viitala Ville
Viitala X
Viitamäki Lasse
Viitanen Antti
Viitanen Janne
Viitanen Jari
Viitanen Jarmo
Viitanen K
Viitanen Marko
Viitanen Pasi
Viitanen Risto
Viitaniemi Erkki
Viitasaari Jukka
Viitasaari Teijo
Viitasaari Valtteri
Viitasalo Eetu
Viitasalo Jari
Viitasalo Jere
Viitasalo Jussi
Viitasalo Lauri
Viitasalo Martti
Viitasalo Rami
Viitasalo Teemu
Viitasalo Vili
Viita Ville
Viittanen Jarmo
Vikajärvi Eetu
Vikajärvi Juho
Vikatmaa Juha
Vikman Heikki
Vikman Mika
Vikman Olavi
Vikman X
Viksten Lassi
Vikström Jere
Vilander Antti
Vilander Arttu
Vilanen Tauno
Vilanen X
Vilen Henri
Vilenius Seppo
Vilenius X
Vilen Jukka
Vilen Raimo
Vilevaara Eero
Vilevaara Esko
Vilhonen Jonne
Vilho X
Vilhunen Matti
Viljakainen Jani
Viljakainen Juuso
Viljamaa Rafael
Viljanen Heikki
Viljanen Jani
Viljanen Juha
Viljanen Jussi
Viljanen Mikko
Viljanen Ossi
Viljanen Pertti
Viljanmaa Ville
Viljaranta Asko
Viljaranta Olli
Viljaranta Ville
Vilja Vieno
Vilja X
Vilkkinen Heikki
Villa Jerry
Villa Jesse
Vilmi Antti
Vilmi Jukka
Vilmi Jussi
Vilmi Keijo
Vilmi Lasse
Vilmi Niko
Vilmi Veli-Veikko
Vilppola Matti
Vilppo Olavi
Vilunen Risto
Vinkka Ville-Veikko
Vinkki Janne
Virelä Pekka
Viren Heikki
Virhimo Martti
Virkkala Jussi
Virkkala Tuomas
Virkki X
Virkkunen Jarkko
Virkkunen Petri
Virkkunen Tomi
Virmasalo Pentti
Virolainen Arto
Virolainen Hannu
Virolainen Jere
Virolainen Juha
Virolainen Jussi
Virolainen Kaarlo
Virolainen Kalle
Virolainen Pertti
Virolainen Reijo
Virolainen Riku
Vironen Pasi
Virranniemi Elia
Virta Antti
Virta E
Virta Hannu
Virta Joel
Virtala Janne
Virtala Kai
Virtala Tapani
Virtala Vesa
Virtanen Aarne
Virtanen Eero
Virtanen Heikki
Virtanen Jaakko
Virtanen Janne
Virtanen Jouni
Virtanen Juhana
Virtanen Jukka
Virtanen Jussi
Virtanen Kai
Virtanen Kari
Virtanen Kimmo
Virtanen Markku
Virtanen Marko
Virtanen Matti
Virtanen Mikko (77)
Virtanen Mikko (NJ)
Virtanen Pasi
Virtanen Pekka
Virtanen Pertti
Virtanen Petri
Virtanen Risto-Matti
Virtanen Samuli
Virtanen Tero
Virtanen Valtteri (04)
Virtanen Valtteri (92)
Virtanen Veikko (MyKV)
Virtanen Veikko (SMJ)
Virtanen Veli
Virtanen Vesa (34)
Virtanen Vesa (86)
Virtaniemi Lari
Virtaniemi Lasse
Virtaniemi Reino
Virta Pentti
Virta Rauno
Virta Sakari
Virta X
Virto Sami
Viskari Mika
Visuri Mauri
Visuri Toni
Vitie Kai
Vitikainen Erkki
Vitikainen Esko
Vitikainen Mikko
Volotinen Jarno
Volotinen Juha
Vornanen Tuomas
Voutilainen Jouko
Voutilainen Miika
Voutilainen Reijo
Voutilainen Reino
Voutilainen Urho
Voutila Juha
Voutila Olli-Matti
Vuohiniemi Matti
Vuoksiala Risto
Vuolevi Kari
Vuolio Leo
Vuolle Santtu
Vuollo Lauri
Vuorela Lassi
Vuorela Matti
Vuorela Mikko
Vuorela Niko
Vuorela Ville
Vuorenkoski Lauri
Vuorenmaa Henrik
Vuorenmaa Miikka
Vuorenmaa Pasi
Vuorenmäki Jarmo
Vuorenmäki Juuso
Vuori Jussi
Vuorinen Aatu
Vuorinen Ensio
Vuorinen Esko
Vuorinen Ilmo
Vuorinen Janne
Vuorinen Juha
Vuorinen K
Vuorinen Kaarlo
Vuorinen Mauri
Vuorinen Mikael
Vuorinen Pasi
Vuorinen Tony
Vuorinen Unto
Vuorinen Veikka
Vuorio Eero
Vuori Pauli
Vuorisalo Ari
Vuorisalo Eino
Vuorisalo Sakari
Vuoristo Teemu
Vuoristo X
Vuori Tuomo
Vuori Veikka
Vuosjoki Markus
Vuosjoki Martti
Vuosjoki Mauri
Vuotila X
Vähäkainu Jukka-Pekka
Vähäkainu Veli-Matti
Vähäkoski Kristian
Vähäkoski Teemu
Vähäkoski Veli-Pekka
Vähämöttönen Simo
Vähämöttönen Vesa
Vähä Niklas
Vähäsalo Harri
Vähäsantanen Sami
Vähätalo Sakari
Vähätalo Simo
Väistö Antti
Väistö Ari
Väistö Arto
Väistö Arvo
Väistö Jukka
Väistö Tero
Väistö Waltteri
Väisänen A
Väisänen Aulis
Väisänen Eero
Väisänen Janne (80)
Väisänen Janne (81)
Väisänen Jesse
Väisänen Juha
Väisänen Juuso
Väisänen Mika
Väisänen Petteri
Väisänen Tapio (49)
Väisänen Tapio (89)
Väisänen Unto
Väisänen Valtteri
Väisänen X
Väkeväinen Jari
Väkeväinen Marko
Väkevä Matti
Väkkärä Seppo
Väliaho Lasse
Väliaho Ville
Väliheikki Pasi
Väliheikki Seppo
Välikangas X
Väliketo Arto
Välimaa Janne
Välimaa Teuvo
Välimäki Arto
Välimäki Toni
Väliniemi Esko
Väliniemi Esko J
Väliniemi Jussi
Välisaari Ilari
Välitalo Seppo
Vänninen Tomi
Vänskä Jouko
Vänskä Juho
Väntsi Timo
Vänttinen Kari
Vänttinen Oskari
Väre Vesa
Värttö Ville
Västinsalo Kari
Vättö Teemu
Väyrynen Pekka
Väyrynen Sami
Väyrynen Tuomo
Väyrynen X
Väänänen Aatu-Ville
Väänänen Antti (67)
Väänänen Antti (99)
Väänänen Erik
Väänänen Ernesti
Väänänen K
Väänänen Keijo
Väänänen Veli-Matti
Väänänen Väinö
Väänänen X
Väätäinen Eetu
Väätämöinen Antti
Väätämöinen Matti
Wacker Tuomo
Wahl Roni
Wahlsten Patrik
Wallden Rauno
Wallin Jarmo
Wallin Jouni
Warde Samu
Wasenius B
Wathen Arto
Watia Mikko
Werner Jukka
Westerling Pekka
Westersund Perttu
Westman Mikko
Wiberg Juha
Wickstrand Olavi
Wiik Akseli
Willman Jaakko
Wirkkala Sami
Wirtanen Pertti
Wirzenius Henrik
Wirzenius Markus
Wright Ville
Wörlin Mika
Ylihannu Jouko
Yli-Harja Jaakko
Yli-Hirvelä Juhani
Yli-Hirvelä Markku
Yli-Hirvelä Veli-Pekka
Yli-Hirvelä Vesa-Jukka
Yli-Isotalo Mikko
Yli-Jaskari Martti
Ylikangas Matti
Yli-Karjanmaa Olli
Ylikarjula Sami
Yli-Kohtamäki Kari
Ylikokko A
Yli-Korhonen Jarmo
Yli-Korhonen Jukka
Yli-Kortesniemi Aulis
Yli-Kortesniemi Jaakko
Yli-Kortesniemi Kimmo
Ylikulju Teppo
Ylikärppä Janne
Ylilammi Arto
Ylilehto Eeli
Yliluoma Tomi
Ylimaunu Tuomo
Ylinen Erkki
Ylinen Jari
Ylinen Juha
Ylinen Pentti
Ylipahkala Jari
Yli-Pekka Juhani
Ylipiha Rauno
Yli-Rahko Kai
Yli-Rahko Mikael
Yliselä Mikko
Yli-Sissala Aleksi
Yli-Sissala Juha
Yli-Sissala Nestori
Yli-Soini Mauno
Yli-Taipalus Mika
Ylitalo Eero
Ylitalo Henri
Ylitalo Ilkka (66)
Ylitalo Ilkka (89)
Ylitalo Juha-Pekka
Ylitalo Oskari
Ylitalo Tuukka
Ylitalo Valtteri
Ylitensiö Pasi
Yli-Torala Pentti
Yli-Uotila Juha
Ylä-Autio Ilmari
Ylä-Autio Tapani
Ylätalo E
Ylävaara Harri
Ylönen Teemu
Ylönen Timo (78)
Ylönen Timo (Lohi)
Yrjänen Jukka
Yrjänen Kimmo
Yrjänen Roope
Yrjänäinen Harri
Yrjö-Koskinen X
Yrjölä G
Yrjölä Lauri
Yrjölä Olavi
Yrjönen Sakari
Yrttiaho Harri
Zerfa Mohammed
Åberg Akseli
Åkerman Esa
Åman Iiro
Åvist Reijo
Äijälä Kalevi
Äijälä Pauli
Ödman Martti
Österberg Marcus
Österlund Niko
Österlund Sami
Österman G
Östman Antero