Valitse sivu

Valtakunnallisten leirien 2024 ja 2025 haku

Valtakunnallisten leirien 2024 ja 2025 järjestelyoikeudet

Vuosien 2024 ja 2025 valtakunnalliset leirit ovat hakumenettelyssä ajalla 15.8.-16.10.2022. Siirry hakulomakkeelle TÄSTÄ. Leirien järjestelyoikeuksia voivat hakea Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n (PPL) jäsenseurat. PPL myöntää järjestämisoikeuden 35 %:n osuudella leiripassien tuotosta. Lisäksi PPL tuottaa leireille järjestämissopimuksessa mainitut asiat. Järjestävän seuran saamasta leiritoiminnan tuotosta 2/3 käytetään seuran lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen.

Valtakunnalliset leirit 2024 ja 2025 noudattavat alla olevaa alueellista kiertoa. Seura voi hakea niitä leirejä, jotka on myönnetty omalle alueelle. Mahdollisista täydennyshauista päätetään erikseen varsinaisen hakuajan jälkeen.

2024:
Naperoleiri: PPL Läntinen alue
Tenavaleiri: PPL Itäinen alue (ei hakumenettelyssä*)
Suurleiri: PPL Pohjoinen alue
Nuorisoleiri: PPL Eteläinen alue

2025:
Naperoleiri: PPL Pohjoinen alue
Tenavaleiri: PPL Eteläinen alue
Suurleiri: PPL Läntinen alue
Nuorisoleiri: PPL Itäinen alue

*koronan aiheuttamien muutoksien vuoksi Pesä Yseille aiemmin myönnetty järjestelyoikeus Tenavaleiriin 2023 on siirretty johtokunnan päätöksen mukaisesti vuodelle 2024.

Hakuprosessi
– Tutustu tarkasti alla oleviin dokumentteihin, kuten tiivistelmään leirijärjestäjän oppaasta sekä leirien minimivaatimuksiin
– Seura sopii aluevastaavan kanssa auditoinnin leirin toteuttamismahdollisuudesta (hyväksytty auditointi on vaatimus leirinhakemuksen jättämiseen)
– Seuran johtokunnan tekemän hakupäätöksen jälkeen leirihakija toimittaa tiedon asiasta tiedon alueen johtoryhmälle
– Hakemus täytetään sähköisesti verkkolomakkeella täältä
– PPL:n alueiden johtoryhmät antavat lausunnon oman alueensa hakijoista 28.10.2022 mennessä
– PPL:n liittojohtokunta päättää vuosien 2024 ja 2025 leirijärjestäjät 30.11.2022 mennessä. PPL:n johtokunnan päätöksen jälkeen järjestelyoikeuden saaneella seuralla on 30 vuorokautta aikaa toimittaa allekirjoitettu aiesopimus Pesäpalloliittoon
– Järjestelyoikeudet saanut seura sitoutuu noudattamaan leirijärjestelyjen toimenpideluetteloa

Tiedustelut: Anriika Heinonen, nuorisopäällikkö, anriika.heinonen@pesis.fi

Hakemuksessa kysytään:

  • Seuran hallituksen päätös leirin hakemisesta
  • Aluevastaavan suorittama auditointi
  • Kentät (lukumäärä, taso, varustelu)
  • Ruokailu (toimittaja, tilat)
  • Majoitus, paikat yksilöitynä
  • Alustava leiriorganisaatio
  • Kirjallinen esisopimus kaupungin / kunnan / muun toimijan kanssa kustannusarvioineen (toimitetaan hakemuksen liitteenä)

Siirry hakulomakkeelle TÄSTÄ

Itä-Länsi

Pesisleirit