Valitse sivu

Valtakunnallisten leirien 2021 haku

Valtakunnallisten leirien 2021 järjestelyoikeudet

Vuoden 2021 valtakunnalliset leirit ovat hakumenettelyssä ajalla 1.3.-31.5.2019. Siirry hakulomakkeelle tästä linkistä.

Leirien järjestelyoikeuksia voivat hakea Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n (PPL) jäsenseurat. PPL myöntää järjestämisoikeuden 35 %:n osuudella leiripassien tuotosta. Lisäksi PPL tuottaa leireille järjestämissopimuksessa mainitut asiat.

Hakuprosessi

 • Tutustu tarkasti alla oleviin dokumentteihin, kuten tiivistelmään leirijärjestäjän oppaasta (pdf).
 • Seura sopii aluevastaavan kanssa auditoinnin leirin toteuttamismahdollisuudesta (hyväksytty auditointi on vaatimus leirinhakemuksen jättämiseen)
 • Heti hakupäätöksen jälkeen leirihakija toimittaa tiedon asiasta tiedon alueen johtoryhmälle
 • Hakemus täytetään sähköisesti verkkolomakkeella tästä linkistä
 • Tiedot lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tulosta hakemus, allekirjoita se ja lähetä tulostettu hakemus postitse Pesäpalloliittoon:
  Leirihaku 2021, Suomen Pesäpalloliitto, Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
 • PPL:n alueiden johtoryhmät antavat lausunnon oman alueensa hakijoista 16.6.2019 mennessä
 • PPL:n liittojohtokunta päättää vuoden 2021 leirijärjestäjät 30.6.2019 mennessä. PPL:n johtokunnan päätöksen jälkeen järjestelyoikeuden saaneella seuralla on 30 vuokautta aikaa toimittaa allekirjoitettu järjestelysopimus Pesäpalloliittoon
 • Järjestelyoikeudet saanut seura sitoutuu noudattamaan leirijärjestelyjen toimenpideluetteloa

Tiedustelut: Jari Malinen, asiantuntija, 046 878 2211
Arto Ojaniemi, toiminnanjohtaja, 050 061 2102

Hakemus

 • Seuran hallituksen päätös leirin hakemisesta
 • Kentät (lukumäärä, taso, varustelu)
 • Ruokailu (toimittaja, tilat)
 • Majoitus, paikat yksilöitynä
 • Alustava leiriorganisaatio
 • Kirjallinen esisopimus kaupungin / kunnan / muun toimijan kanssa kustannusarvioineen (toimitetaan hakemuksen liitteenä)

Huom! Tutustu tarkasti oheisiin minimivaatimuksiin, jotka velvoittavat leirin järjestäjää!

Pesisleirit