Valitse sivu

Suoritukset

Mentorivalmennus

 • Valmentajalla tulee olla esimies (esim. junioripäällikkö tai seurakehittäjä) tai vähintään mentorivalmentaja (vapaaehtoinen seurakehittäjän/koulutusvastaavan hyväksymä henkilö), joka sparraa ja kehittää valmentajan tietotaitoa. Tämä henkilö nimetään yhdessä oman seuran junioripäällikön tai alueen seurakehittäjän kanssa. 
 • Hänen kanssaan käydään vuosittain läpi valmentajan oma kehityssuunnitelma ja poimitaan koulutuksista ne moduulit, joista on eniten hyötyä sekä tunnistetaan ja tunnustetaan ne moduulit, joista on jo ammattitaito. 

​​​Koulutusten suorittaminen, hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen 

1-tason suorittaminen 

 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu joko paikanpäällä tai hyväksilukien 
 • Koulutuspäivää, 3 introiltaa (valmennuskerho) ja 1 seurailta 

2-tason suorittaminen 

 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu joko paikanpäällä tai hyväksilukien 
 • 1-tason koulutuskokonaisuus 
 • 2 viikonloppua, 5 introiltaa (valmennuskerho) ja 2 seurailtaa 
 • Näyttöharjoituksen pitäminen – junioripäällikkö / seurakehittäjä / nimetty mentori antaa palautteen 
 • Taidon opettaminen (ulkopeli ja sisäpeli) 
 • Kirjallinen valmennusosaamisen näyttäminen – palautetaan koulutusvastaavalle 
 • Itsearviointi sisältäen oman vuorovaikutuksen analyysin ja oma kehityssuunnitelma 
 • Lajianalyysi 
 • Vuosivalmennussuunnitelma sisältäen kehittymisen seurannan 
 • Yksilön valmennusprosessit 
 • Ravintovalmennus 
 • Henkisen valmennuksen prosessi 
 • Yksilöllinen kehityssuunnitelma ja junioripolku 
 • Lajivalmentajatutkinnon suorittaminen 
 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu 

Lajinkehittämistyö – palautetaan koulutusvastaavalle 

 • Hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen 
 • Mikäli koulutettava on suorittanut JPVT:n – on hän suorittanut uuden polun 1-tason koulutukset 
 • Mikäli koulutettava on suorittanut NPVT:n – on hän suorittanut uuden polun 2-tason koulutukset 
 • Ammattitaidon voi pyytää tunnistettavaksi (hyväksiluettavaksi) alueen seurakehittäjältä (1-taso) ja koulutusvastaavalta (2-taso). Tämä tarkoittaa sitä, että jos kouluttautujalla on jo olemassa taidot voi hän osoittaa taitonsa joko näytöllä (harjoitusten pitäminen) tai kirjallisella dokumentilla (todistus tai kirjallinen työ). Tunnustustavat on lueteltu moduulien tarkempien kuvausten kohdalla. 
 • Seurakehittäjä / Koulutusvastaava arvioi osaamisen ja joko tunnistaa jakson suoritetuksi tai pyytää täydentämään osaamista joiltain osin tai pyytää käymään jakson uudestaan.

Koulutusten hinnat  

 • Koulutusten hinnat määräytyvät osioittain realististen kustannusten mukaisesti. Koulutuksen maksaa joko järjestävä seura tai osallistujat. Seurakehittäjät määrittävät koulutusten hinnat yhdessä järjestävän seuran/seurojen kanssa ja hinta näkyy koulutuskalenterissa. Mikäli järjestettävään osioon on osallistujakohtainen maksu, maksetaan se ilmoittautumisen yhteydessä. Tällä järjestelyllä pyritään halventamaan kouluttautumisen kustannuksia sekä osallistujille, että seuroille. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ensimmäisenä vuotena ja toimintaa parannetaan käytännön kokemusten myötä. 
 • Koulutustason suorittamiseksi maksetaan todistusmaksu. Todistusta voi hakea verkkolomakkeella sen jälkeen, kun on suorittanut vaaditut koulutusosiot ja tehnyt vaaditut tehtävät. Todistus toimitetaan postitse maksusuorituksen jälkeen: 
 • 1-taso 50 € 
 • 2-taso 50 € 
 • Koulutusvelvoite täyttyy, kun henkilö on suorittanut vähintään ko. leirin vaatiman koulutuksen kokonaisuudessaan (myös lopputyö) ja todistus on lunastettu. Todistusmaksu koskee syksyllä 2018 aloitettuja koulutuksia.

 

Koulutuskalenteri  

 • tapahtumat.pesis.fi 
 • Koulutuskalenteri rakentuu alueen seurakehittäjien toimesta. Mikäli haluat järjestää seurassasi/alueellasi koulutuksen, ota yhteyttä alueesi seurakehittäjään. 
 • Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu koulutuskalenterin kautta – koulutukset talvelle 2019-2020 päivittyvät loka-marraskuun aikana.Lisätietoa seurakehittäjiltä 

​​​ 

Koulutusten suorittaminen, hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen  

 • 1-tason suorittaminen 
 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu joko paikanpäällä tai hyväksilukien 
 • Koulutuspäivää, 3 introiltaa (valmennuskerho) ja 1 seurailta 
 • 2-tason suorittaminen 
 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu joko paikanpäällä tai hyväksilukien 
 • 1-tason koulutuskokonaisuus 
 • 2 viikonloppua, 5 introiltaa (valmennuskerho) ja 2 seurailtaa 
 • Näyttöharjoituksen pitäminen – junioripäällikkö / seurakehittäjä / nimetty mentori antaa palautteen 
 • Taidon opettaminen (ulkopeli ja sisäpeli) 
 • Kirjallinen valmennusosaamisen näyttäminen – palautetaan koulutusvastaavalle 
 • Itsearviointi sisältäen oman vuorovaikutuksen analyysin ja oma kehityssuunnitelma 
 • Lajianalyysi 
 • Vuosivalmennussuunnitelma sisältäen kehittymisen seurannan 
 • Yksilön valmennusprosessit 
 • Ravintovalmennus 
 • Henkisen valmennuksen prosessi 
 • Yksilöllinen kehityssuunnitelma ja junioripolku 
 • Lajivalmentajatutkinnon suorittaminen 
 • Kaikki vaaditut moduulit suoritettu 
 • Lajinkehittämistyö – palautetaan koulutusvastaavalle 
 • Hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen 
 • Mikäli koulutettava on suorittanut JPVT:n – on hän suorittanut uuden polun 1-tason koulutukset 
 • Mikäli koulutettava on suorittanut NPVT:n – on hän suorittanut uuden polun 2-tason koulutukset 
 • Ammattitaidon voi pyytää tunnistettavaksi (hyväksiluettavaksi) alueen seurakehittäjältä (1-taso) ja koulutusvastaavalta (2-taso). Tämä tarkoittaa sitä, että jos kouluttautujalla on jo olemassa taidot voi hän osoittaa taitonsa joko näytöllä (harjoitusten pitäminen) tai kirjallisella dokumentilla (todistus tai kirjallinen työ). Tunnustustavat on lueteltu moduulien tarkempien kuvausten kohdalla. 
 • Seurakehittäjä / Koulutusvastaava arvioi osaamisen ja joko tunnistaa jakson suoritetuksi tai pyytää täydentämään osaamista joiltain osin tai pyytää käymään jakson uudestaan.