Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

2-taso, valmennusviikonloppu 3: Ominaisuusvalmennus

Moduuli 1: Nopeuden kehittäminen

Herkkyyskaudet, motoriset perustaidot (lajin kannalta) (1 h) 

 • Mitä on perustaidot? 
 • Fyysiset perusominaisuudet 
 • Nuoren fyysiset kehitysvaiheet 

Nopeusharjoittelu (1 h) 

 • Nopeuden perusteet 
 • Nopeusharjoittelu eri kehitysvaiheissa 
 • Turvallinen harjoittelu ja harjoittelun ohjelmointi 

Demo: Juoksu- ja loikkatekniikka (1 h) 

Tavoite

Valmentaja ymmärtää nuoren fyysiset kehitysvaiheet ja osaa suunnitella nuoren nopeusominaisuuksien turvallisen harjoittelun eri ikävaiheissa

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
 • Käytännön valmennuskokemus fysiikkaharjoittelusta – video juoksutekniikan kehittävästä valmennustilanteesta koulutusvastaavalle

Moduuli 2: Voiman kehittäminen

Harjoittelun ohjelmointi (1 h) 

 • Harjoittelun rytmittäminen 
 • Tavoitteiden asettaminen 
 • Kehittymisen arviointi 
 • Vuosisuunnitelman teko 

Voimaharjoittelun perusteet (1 h) 

 • Voiman polku 

Demo: Voimaharjoittelu (1 h) 

 • Turvalliset tekniikat 

Tavoite

Valmentaja ymmärtää suunnitelmallisuuden harjoittelussa ja osaa suunnitella nuoren voimaharjoittelun eri kehitysvaiheissa

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
 • Käytännön valmennuskokemus fysiikkaharjoittelusta – video nostotekniikan (rinnalleveto) kehittävästä valmennustilanteesta koulutusvastaavalle

Moduuli 3: Terveyden edistäminen (3 h)

Nuori terve urheilija (1 h) 

 • Terve Urheilija ohjelma 
 • Elämäntavat 
 • Vammojen ennaltaehkäisy 

Nuoren urheilijan ravinto (1 h) 

 • Ateriarytmi 
 • Ravintoaineet 
 • Ravintosuositukset 

Nuoren urheilijan turvallisuus (1 h) 

 • Toimintaympäristö 
 • Eettinen toiminta, sosiaalinen turvallisuus, kiusaaminen 
 • Päihteet 
 • Sairaudet urheilussa 

Tavoite

Valmentaja ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat nuoren urheilijan terveyteen ja osaa edistää sitä toimintaympäristöä kehittämällä ja tekemällä sitä edistäviä toimenpiteitä.

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
 • Käytännön valmennuskokemus elämänhallinnan edistämisestä – kirjallinen raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta ravintovalmennuksesta ja liikuntavammojen ehkäisystä, palautetaan koulutusvastaavalle

Moduuli 4: Lajitehokkuus ja testaaminen

Fyysisistä ominaisuuksista lajitehokkuuteen (1 h) 

 • Lajitehokkuuden tärkeimmät mittarit 
 • Lajitehokkuuden kehittäminen 
 • Testaaminen 

Demo: Kunto- ja heittopalloharjoittelun yhdistäminen lajiharjoitteluun (1 h)

Demo: Testaaminen ja kehityksen arviointi nuorilla (1 h) 

Tavoite

Valmentaja ymmärtää miten kehitetään lajitehokkuutta ja osaa suunnitella sitä kehittäviä harjoituksia. Valmentaja osaa arvioida urheilijoiden kehittymistä ja muokata niiden mukaan valmennusohjelmaa

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
 • Käytännön valmennuskokemus lajitehokkuuden edistämisestä – kirjallinen raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta systemaattisesta kehittymisen seurannasta, painotus lajitehokkuuden kehittämiseen, palautetaan koulutusvastaavalle

Moduuli 5: Monipuolinen harjoittelu

Monipuolinen harjoittelu (1 h) 

 • Liikkuvuuden kehittäminen 
 • Kehonhallinnan kehittäminen 
 • Nuoren monipuolisen harjoittelun suunnittelu 

Demo (2 h) 

 • Temppuradat 
 • Kehonhallinta 
 • Liikkuvuusharjoitteet 

Tavoite

Valmentaja ymmärtää motoriset taidot ja osaa suunnitella harjoitukset, jotka kehittävät yleisesti taitotekijöitä

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
 • Käytännön valmennuskokemus monipuolisesta harjoittelusta – kirjallinen raportointi valmentajan itsensä toteuttamasta systemaattisesta monipuolisesta harjoittelusta ja toimintaympäristön rakentamisesta, palautetaan koulutusvastaavalle