Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

<

2-taso, valmennusviikonloppu 2: Pelitaidot (9 h + 7,5 h)

Lauantai

Sisäpeli

Merkkipeli + Kaaripeli + Eteneminen + käytännön demo (3 h) 

 • Merkki 
 • Eri merkkien merkitys ja niiden periaatteet 
 • Merkin rakentaminen 
 • Eteneminen 
 • Perusperiaatteet ja lähtötekniikat 
 • Etenemisen harjoittelu 
 • Kaaripeli 
 • Roolit 
 • Kaaripelaamisen harjoittelu 
 • Käytäntö 
 • Demoharjoitteet ylläoleviin 

 Psyykkinen harjoittelu (2 h) 

 • Suorittaminen 
 • Havainnointi – päätöksenteko – toteuttaminen – ideologia 
 • Nuoren pelaajan havainnointiketju 
 • Jännitys- ja pelkotilat 
 • Nuoren pelaajan tunnetilat 
 • Ratkaisumallit 

 Taktiikan rakentaminen (2 h) 

 • Sisäpelitaktiikat 
 • Oman pelin analysointi 
 • Vastustajan analysointi 

Pelin seuraaminen (2 h) 

 • Seuraamistehtävät 
 • Eteneminen 
 • Kaaripeli 
 • Lyöntiratkaisut 
 • Valmentajan toimiminen, valmentaminen pelissä 
 • Pelaajan tunnetilat ja niiden käsittely 

 Tauot sopiviin kohtiin. 

 Tavoite

Tietää erilaiset sisäpelitaktiikat ja osaa rakentaa harjoittelua sitä kehittäviä harjoituksia. 

Sunnuntai

Ulkopeli

Ulkopelitaktiikan rakentaminen (2 h) 

 • Reagointipeli vs. sektoripelaaminen 
 • Syvyyspelaaminen 
 • Lyöjän lyöntejä vastaan pelaaminen 
 • Joukkuetaktiikka ja ulkopelikuviot 

 Lukkaripeli – demo (2 h) 

 • Etenijän lukeminen 
 • Lyöjän lukeminen 
 • Syöttöjen ja tempon vaikutukset sisäpeliin 
 • Pelinjohtajaa vastaan pelaaminen, taktisten väärien opettaminen 

 Psyykkinen valmennus (2 h) 

 • Pelaajien valmentaminen ennen peliä ja pelissä 
 • Pelitaidon kehittäminen nuorilla 
 • Ulkopelin johtaminen 

 Oman itsensä kehittäminen (1,5 h) 

 • Oman osaamisen arviointi 
 • Kehityssuunnitelma 
 • Oppimistehtävä omaan joukkueen toimintaan 

Tavoite

Ymmärtää eri ulkopelitaktiikat ja miksi niitä käytetään. Osaa kehittää ulkopelitaitoa; pelinlukemista ja päätöksentekoa.

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Käytännön valmennuskokemus useamman vuoden ajalta, oma pelaajaura -> osaamisen tunnistaminen tapahtuu kirjallisen dokumentin ja videoiden avulla. 
 • Kirjallinen työ 
 • Lukkarivalmennuksen vuosivalmennussuunnitelma 
 • Videolta katsotun pelin analysointi 
 • Lyöntiratkaisut 
 • Pelinjohtajan peluuttaminen ja valmentaminen pelin aikana 
 • Ulkopelin sijoittuminen 
 • Joukkuehengen ja joukkueena toimimisen ilmentyminen 
 • Video 
 • Etenemisen opettaminen – opetetaan havainnointia ja päätöksentekoa erilaisille urheilijoille

Psyykkinen valmentautuminen (3 h)

Nuoren henkinen kehitys ja kasvattaminen (1 h) 

 • Nuoren psyykkiset kehitysvaiheet 
 • Kehitysvaiheiden tunnistaminen 
 • Kasvattamisessa huomioon otettavat asiat 

Psyykkisen valmentautumisen menetelmät (1 h) 

 • Itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvattaminen 
 • Yksilön itsearviointitaitojen kehittäminen 
 • Yksilön tunteiden tunnistaminen ja hallinta 

Valmentajan henkiset voimavarat (1 h) 

 • Valmentajan henkiset ominaisuudet 
 • Valmentajan itsensä kehittämisen taidot 
 • Valmentajan mentorointi 

Tavoite

Ymmärtää nuoren kehitysvaiheet ja osaa kohdata nuoren tämän kehitysvaiheessa. Ymmärtää omat henkiset voimavaransa ja osaa kehittää niitä

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

Tavoitteena seuran valmentajakerhot