Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

2-taso, valmennusviikonloppu 1: Lajitaidot (7,5 h + 7 h)

Lauantai, sisäpeli

Mitä pesäpallo vaatii sisäpelissä? (2 h) 

 • Sisäpelin analysointi, modernin pesäpallon lyöntikartta 
 • Lyöntitekniikan lainalaisuudet ja perusperiaatteet 
 • Lyöntivaihtoehtojen rakentaminen ja harjoittelun suunnittelu 

Demo: Lyöntitekniikan kehittäminen + oheisharjoittelu (2 h) 

 • Perustekniikan kehittäminen 
 • Lyöntitehokkuuden kehittäminen 

Demo: Pelaajan roolin mukainen harjoittelu (3,5 h) 

 • Lyöntitekniikoiden läpikäyminen 
 • Etenijä 
 • Kentällemenonäpyt 
 • Pussari 
 • Pystäri 
 • Pomppu 
 • Vaihtaja 
 • Kovien lyöntien kääntäminen 
 • Taka-avun rakentaminen ja käyttäminen 
 • Vaihtonäpyt eri tilanteisiin 
 • Kotiuttaminen 
 • Kumura 
 • Saumalyönnit 
 • Kotiutuspienet 

Tauot sopiviin kohtiin. 

Tavoite

Valmentaja osaa kehittää lajiharjoitteita eri rooleille ja ymmärtää, mitä pelipaikkakohtainen harjoittelu on/vaatii. Osaa tehdä tarkoituksen mukaisia harjoitteita, jotka kehittävät lajitaitoja monipuolisesti. Havainnoi puutteellisen lyöntitekniikan ja osaa korjata sitä. 

Sunnuntai, ulkopeli

Mitä pesäpallo vaatii ulkopelissä? (2 h) 

 • Ulkopelin analysointi, modernin pesäpallon pelipaikkakohtaiset vaatimukset 
 • Ulkopelin perustekniikat ja lainalaisuudet 
 • Ulkopeliharjoittelun rakentaminen 

Demo: Heittotekniikan kehittäminen ja heittovoiman kehittäminen (1,5 h) 

 • Heittotekniikka 
 • Heittovoima harjoittelu, konkreettiset esimerkit 

Demo: Linja + takakenttä, paikkakohtainen harjoittelu (1,5 h) 

 • Linja 
 • Suorat vastaantulot 
 • Sivuttaiset liikkeet, polttamiset molempiin suuntiin 
 • Kopparit 
 • Pallon arviointi ilmasta ja pompusta 
 • Liikkumis- ja heittotekniikka 
 • Sivuttaiset pysäytykset ja syöksykopit 

Demo: Lukkaripeli + etukenttä (2 h) 

 • Lukkari 
 • Syöttöharjoittelu; perussyöttö, lautasen eri osat, eri temmot, tolppa, taktinen väärä 
 • Näpyjen haku 
 • Etukenttä 
 • Näpyn hakeminen ja heittoasento 
 • Kovien kiinniottamisen harjoittelu 

Tauot sopiviin kohtiin. 

Tavoite

Valmentaja osaa kehittää lajiharjoitteita eri rooleille ja ymmärtää, mitä pelipaikkakohtainen harjoittelu on/vaatii. Osaa tehdä tarkoituksen mukaisia harjoitteita, jotka kehittävät lajitaitoja monipuolisesti. Ymmärtää heittotekniikan merkityksen lajitehokkuuden osana ja osana turvallista harjoittelua.

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

 • Käytännön valmennuskokemus useamman vuoden ajalta, oma pelaajaura -> osaamisen tunnistaminen tapahtuu kirjallisen dokumentin ja videoiden avulla. 
 • Kirjallinen työ 
 • Lyöntitekniikan perusteet – selvitys lyöntitekniikasta ja sen tehokkuuden kehittämisestä 
 • Heittotekniikan perusteet – selvitys heittotekniikasta ja sen tehokkuuden kehittämisestä 
 • Roolinmukaiset lyöntiratkaisut – lyöntiratkaisumallien rakentaminen 
 • Ulkopelipaikkakohtaiset vaatimukset – selvitys pelipaikkojen vaatimuksista 
 • Video 
 • Lyöntitekniikan valmennustilanne, jossa kehitetään urheilijan lyöntitekniikkaa 
 • Heittotekniikan valmennustilanne, jossa kehitetään heittotekniikkaa kahdella eri pelipaikalla

Ilmapiiri ja joukkuehenki (3 h)

Seuran toimintamalli (1 h) 

 • Seuran arvot 
 • Seuran viestintä- ja toimintatavat 
 • Seuran kuuluvuuden merkit 
 • Joukkueiden toiminnan rakentaminen 

Joukkueen henkinen valmennus (1 h) 

 • Ryhmäytymisen vaiheet 
 • Tunteiden tunnistaminen 
 • Voittaminen & häviäminen, tunteiden käsittely 

 Vuorovaikutus (1 h) 

 • Turvallisen sosiaalisen toimintaympäristön rakentaminen 
 • Hyvä vuorovaikuttaminen 
 • Oman vuorovaikutuksen arvioiminen 

Tavoite

Ymmärtää ryhmän rakentumisen tekijät, tietää seuran toimintamallit ja arvot, osaa sisäistää ne omaan toimintaansa

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

Seuratoiminnan arvomaailma ja tavoitteena käydä läpi seuran toimintatavat ja -kulttuuri, jotka tulisi näkyä kaikessa seuran toiminnassa -> osallistuminen pakollista. 

2-taso, seurailta 2: psyykkinen valmentautuminen (3 h)

Nuoren henkinen kehitys ja kasvattaminen (1 h) 

 • Nuoren psyykkiset kehitysvaiheet 
 • Kehitysvaiheiden tunnistaminen 
 • Kasvattamisessa huomioon otettavat asiat 

Psyykkisen valmentautumisen menetelmät (1 h) 

 • Itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvattaminen 
 • Yksilön itsearviointitaitojen kehittäminen 
 • Yksilön tunteiden tunnistaminen ja hallinta 

Valmentajan henkiset voimavarat (1 h) 

 • Valmentajan henkiset ominaisuudet 
 • Valmentajan itsensä kehittämisen taidot 
 • Valmentajan mentorointi 

Tavoite

Ymmärtää nuoren kehitysvaiheet ja osaa kohdata nuoren tämän kehitysvaiheessa. Ymmärtää omat henkiset voimavaransa ja osaa kehittää niitä

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

Tavoitteena seuran valmentajakerhotoiminnan perustaminen / jatkaminen – hyväksiluku
vastaavalla toiminnalla ja sisällöllä.