Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

1-taso, koulutuspäivä 2 – Lapsen kehitysvaiheet ja kehittymisen tukeminen (6 h 45 min)

Käytännön demo (1 h)

 • Motoristen perustaitojen läpikäynti
 • Edellisten yhdistäminen lajitaitoihin ja -harjoitteluun

Liikuntasuositukset (1 h)

 • Suositukset
 • Lapsen monipuolinen liikunta
 • Fyysiset herkkyyskaudet
 • Eri lajien yhdistäminen

Tauko (15 min)

Liikunta tukemassa henkistä kasvua (1,5 h)

 • Lapsen henkiset kehitysvaiheet
 • Itsetuntemuksen, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistaminen
 • Tunteiden, onnistumisten ja epäonnistumisten käsittely lapsen kanssa
 • Henkistä kasvua tukevien harjoitusten rakentaminen

Tauko (30 min)

Käytännön demo – Lapsen henkistä kasvua tukevat harjoitukset (2 h)

 • Onnistumisten mahdollistaminen
 • Eriyttäminen, vaikeusasteen sopivuus
 • Kilpailut osana henkistä kasvua, voittaminen ja häviäminen

Harjoituksen purkaminen – keskustelu (1 h) 


Tavoite

Ymmärtää lapsen fyysiset ja henkiset kehitysvaiheet, osaa rakentaa lapsen kehitystä tukevia harjoituksia.

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

 • Liikunta-alan tai kasvatustieteiden koulutus tai työkokemus lasten parissa – todistuksen toimittaminen seurakehittäjälle
 • Käytännön valmennuskokemus ei ole välttämättä osaamista -> ei voida hakea tunnistamista