Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

1-taso, koulutuspäivä 1: Toimiva joukkue ja toimivat harjoitukset (6 h 15 min)

Käytännön demo (1 h)

 • Ryhmäytyminen
 • Roolien tunnistaminen ja muuttaminen
 • Ryhmän hallinta (autoritäärinen, kaveri)

Mikä on ryhmä? (45 min)

 • Ryhmän tunnusmerkit
 • Ryhmässä olevien yksilöiden roolit
 • Ryhmän rakentaminen
 • Mitä on motivaatio?
  • Ihmisen perustarpeet
  • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
  • Motivaatiotekijät – miksi lapsi tulee joukkueen toimintaan?
  • Motivaatioilmasto – miten motivaatio huomioidaan harjoitteissa

Tauko (15 min.)

Käytännön valmennusdemo – jokin lajitaito (1,5 h)

Vuorovaikutus ja tunnetaidot

 • Olemus, ylä- ja alastatus
 • Sanaton viestintä ja sanallinen viestintä
 • Eri ohjaamistavat – sanallinen, visuaalinen, koskettaminen
 • Positiivinen viestintä, läsnäolo
 • Ristiriitatilanteet, tunteiden hallinta

Tauko (30 min)

Johtamistyylit, johtaminen ja auktoriteetti (1 h)

 • Mitä on hyvä johtaminen – Johtamistyylit
  • Esimerkit erilaisista johtajista
 • Valmentajan vastuu
 • Auktoriteetin ja luottamuksen rakentaminen

Tauko (15 min)

Harjoituksen rakenne ja suunnittelu (1 h)

 • Harjoituksen rakenne
 • Harjoitussuunnitelman rakentaminen

Päivän tavoite

Ymmärtää ryhmän rakenteen ja siihen vaikuttamisen keinot, osaa rakentaa motivoivan harjoituksen

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista):

 • Pedagoginen koulutus tai työkokemus – todistuksen toimittaminen seurakehittäjälle
 • Käytännön valmennuskokemus ei ole välttämättä osaamista -> ei voida hakea tunnistamista