Valitse sivu

Juniorivalmentajapolku

Taso 1 

 

Taso 1 koostuu kahdesta koulutuspäivästä, yhdestä seuraillasta ja kolmesta valmentajille suunnatusta introillasta. 
 
Koulutuspäivät 

 • Toimiva joukkue 
 • Ymmärtää ryhmän rakenteen ja siihen vaikuttamisen keinot, tunnistaa omat valmentajataidot 
 • Lapsen kehitysvaiheet 
 • Ymmärtää lapsen fyysiset ja henkiset kehitysvaiheet, osaa rakentaa lapsen kehitystä tukevia harjoituksia 

Seuraillat 

 • Seuran polut, motivaatio 
 • Ymmärtää, miksi nuori harrastaa ja osaa tehdä sen mukaista toimintaa, tietää miten seuran valmennustoiminta on organisoitu ja osaa käyttää sitä hyväkseen. 

Introillat 

 • Taidon oppiminen 
 • Ymmärtää taidon kehittymiseen vaikuttavat tekijät, saada vinkkejä motoristen ja lajitaitojen opettamiseen. 
 • Pelitaidot 
 • Ymmärtää pelitaidon ja lajitaidon erot sekä tietää tärkeimmät pelitaitojen osa-alueet. Osaa tehdä harjoituksia, jotka kehittävät lapsen havainnointi – ratkaisuntekokykyä. 
 • Fysiikkavalmennus 
 • Ymmärtää lapsen kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet. Osaa tunnistaa tärkeimmät ydinkohdat fysiikkavalmennuksessa ja osaa kehittää harjoitteita näihin.