Valitse sivu

Juniorvalmentajapolku

2-taso, seurailta 2: psyykkinen valmentautuminen (3 h) 

Nuoren henkinen kehitys ja kasvattaminen (1 h) 

  • Nuoren psyykkiset kehitysvaiheet 
  • Kehitysvaiheiden tunnistaminen 
  • Kasvattamisessa huomioon otettavat asiat 

 

Psyykkisen valmentautumisen menetelmät (1 h) 

  • Itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvattaminen 
  • Yksilön itsearviointitaitojen kehittäminen 
  • Yksilön tunteiden tunnistaminen ja hallinta 

 

Valmentajan henkiset voimavarat (1 h) 

  • Valmentajan henkiset ominaisuudet 
  • Valmentajan itsensä kehittämisen taidot 
  • Valmentajan mentorointi 

 

Tavoite 

Ymmärtää nuoren kehitysvaiheet ja osaa kohdata nuoren tämän kehitysvaiheessa. Ymmärtää omat henkiset voimavaransa ja osaa kehittää niitä 

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

Tavoitteena seuran valmentajakerhot