Valitse sivu

Juniorvalmentajapolku

2-taso, seurailta 1: Ilmapiiri ja joukkuehenki (3 h) 

Seuran toimintamalli (1 h) 

 • Seuran arvot 
 • Seuran viestintä- ja toimintatavat 
 • Seuran kuuluvuuden merkit 
 • Joukkueiden toiminnan rakentaminen 

 

Joukkueen henkinen valmennus (1 h) 

 • Ryhmäytymisen vaiheet 
 • Tunteiden tunnistaminen 
 • Voittaminen & häviäminen, tunteiden käsittely 

 

Vuorovaikutus (1 h) 

 • Turvallisen sosiaalisen toimintaympäristön rakentaminen 
 • Hyvä vuorovaikuttaminen 
 • Oman vuorovaikutuksen arvioiminen 

 

Tavoite 

Ymmärtää ryhmän rakentumisen tekijät, tietää seuran toimintamallit ja arvot, osaa sisäistää ne omaan toimintaansa 

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

Seuratoiminnan arvomaailma ja tavoitteena käydä läpi seuran toimintatavat ja -kulttuuri, jotka tulisi näkyä kaikessa seuran toiminnassa -> osallistuminen pakollista. 

 

2-taso, seurailta 2: psyykkinen valmentautuminen (3 h) 

Nuoren henkinen kehitys ja kasvattaminen (1 h) 

 • Nuoren psyykkiset kehitysvaiheet 
 • Kehitysvaiheiden tunnistaminen 
 • Kasvattamisessa huomioon otettavat asiat 

 

Psyykkisen valmentautumisen menetelmät (1 h) 

 • Itsetuntemuksen ja itsetunnon kasvattaminen 
 • Yksilön itsearviointitaitojen kehittäminen 
 • Yksilön tunteiden tunnistaminen ja hallinta 

 

Valmentajan henkiset voimavarat (1 h) 

 • Valmentajan henkiset ominaisuudet 
 • Valmentajan itsensä kehittämisen taidot 
 • Valmentajan mentorointi 

 

Tavoite 

Ymmärtää nuoren kehitysvaiheet ja osaa kohdata nuoren tämän kehitysvaiheessa. Ymmärtää omat henkiset voimavaransa ja osaa kehittää niitä 

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

Tavoitteena seuran valmentajakerhotoiminnan perustaminen / jatkaminen – hyväksiluku 
vastaavalla toiminnalla ja sisällöllä.