Valitse sivu

Juniorvalmentajapolku

2-taso, iltamoduuli 1: Nopeuden kehittäminen 

Herkkyyskaudet, motoriset perustaidot (lajin kannalta) (1 h) 

  • Mitä on perustaidot? 
  • Fyysiset perusominaisuudet 
  • Nuoren fyysiset kehitysvaiheet 

 

Nopeusharjoittelu (1 h) 

  • Nopeuden perusteet 
  • Nopeusharjoittelu eri kehitysvaiheissa 
  • Turvallinen harjoittelu ja harjoittelun ohjelmointi 

 

Demo: Juoksu- ja loikkatekniikka (1 h) 

 

Tavoite 

Valmentaja ymmärtää nuoren fyysiset kehitysvaiheet ja osaa suunnitella nuoren 
nopeusominaisuuksien turvallisen harjoittelun eri ikävaiheissa 

Tunnistettava aiempi osaaminen (milloin voi ja miten haetaan osaamisen tunnistamista): 

  • Liikunta-alan/valmennus koulutus ja työkokemus nuorten parissa – todistusten toimittaminen koulutusvastaavalle 
  • Käytännön valmennuskokemus fysiikkaharjoittelusta – video juoksutekniikan kehittävästä valmennustilanteesta koulutusvastaavalle