Valitse sivu

Huippuvalmentajapolku

Koulutusviikonloppu 4: Harjoittelun suunnittelu ja seuranta 
 
1. Lajitehokkuuden ohjelmointi 
 
Nopeuden, heittämisen ja lyömisen harjoitteleminen 
i. Harjoittelemisen perusteet 
ii. Ohjelmoinnin perusteet 
iii. Fysiologian perusteet 
iv. Lajiharjoittelun ja tehoharjoittelun yhdistäminen 
 
2. Nopeus – juokseminen/liikkuminen 
i. Nopeusharjoittelun ja juoksutekniikan perusteet. 
ii. Juoksua tukevat harjoitteet (koordinaatiokyky, motoriset perustaidot, liikkuvuus, kimmoisuus, voima) 
iii. Ketteryys ja suunnanmuutoskyky osana nopeusharjoittelua 
iv. Viikkorytmin rakentamisessa nopeusharjoittelun huomioiminen 
v. Harjoitusmallit 
 
3. Heittäminen – heittotekniikka/heittovoima 
i. Heittotekniikan ja -tyylin tunnistaminen 
ii. Heittotekniikat: Yliolan heittäminen, aliolan heittäminen -> alatasossa heittäminen, eri liikesuunnista heittäminen 
iii. Voimakkaan ja kestävän heiton rakentaminen 
iv. Käsivammat ja niiden ennaltaehkäisy 
v. Harjoitusmallit 
 
4. Lyöminen – lyöntitekniikka/lyöntivoima 
i. Lyöntitekniikan ja -tyylin tunnistaminen 
ii. Mistä lyöntivoima koostuu eri lyöntitekniikoissa 
iii. Lyöntivoiman rakentaminen 
iv. Harjoitusmallit