Pesäpalloliiton läntisen alueen tuomaritoiminnan tuki on tarkoitettu erilaisiin seurojen tuomaritoimintaa kehittäviin toimenpiteisiin. Haettavissa olevalla tuella voidaan käynnistää uutta tai kehittää jo olemassa olevaa toimintaa kuten esimerkiksi tuomarikerhotoimintaa, tuomarikoulutuksia, tuomarileirejä ja tuomaritarkkailua. Tuki on tarkoitettu erityisesti nuorisotuomaritoiminnan kehittämiseen, mutta sitä voi käyttää myös E-tason tuomaritoimintaan. Tukea ei voi käyttää seurassa tuomarivastaavan palkkaamiseen eikä tuomaripalkkioiden, tuomarikorttien tai tuomarilisenssien maksuun. 

Tukihaussa katsotaan eduksi, mikäli tuomaritoiminnan kehittämisprojekti toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman seuran kanssa. Seura voi jättää vain yhden hakemuksen joko yksin tai yhdessä toisen tai useamman seuran kanssa. Haettava tukisumma voi olla 500–1500 €, minkä lisäksi seuran tulee käyttää omaa rahaa tuomaritoiminnan kehittämisprojektin toteuttamiseen. Tuella rahoitettavan toiminnan tulee tapahtua viimeistään 31.1.2025. 

Huomioita hakijaseuralle:

  • seuran tulee olla Pesäpalloliiton jäsenseura  
  • Seuran tulee olla läntisen alueen seura 
  • seuralla ei saa olla hoitamattomia velvoitteita Pesäpalloliitolle 
  • päätökset tehdään vain hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta 
  • seuran pitää toimittaa toiminnasta loppuraportti, joka sisältää toimintaan kohdistuneet tulot ja menot 
  • toiminta ei voi perustua kokonaan tukirahaan 
  • myöhässä vastaanotettuja hakemuksia ei käsitellä

Lomakkeella kysytään seuran perustietojen lisäksi kuvaus toiminnasta aikatauluineen, vastuuhenkilö ja miten toiminta vakiinnutetaan. Hakemuksessa pyydetään avaamaan toimintaan kohdistuvat tulot ja menot, seuran omarahoitusosuus sekä tuen käyttötarkoitus. 

Tukipäätökset tiedotetaan huhtikuun loppuun mennessä. Tukea saaneiden seurojen tulee toimittaa loppuraportti.  

Hae tukea täällä

Lisätietoja läntisen alueen aluevastaavalta:
Anna Tuomola
anna.tuomola(at)pesis.fi / 040 774 7728