PPL läntisen alueen seuroilla on mahdollisuus hakea Pesis100-juhlavuoden kunniaksi tukea liikkaritoiminnan tai vastaavan pesiskerhotoiminnan käynnistämiseen tai ylläpitämiseen.

Haku on avoinna 16.9.-16.10.2022. Tukea haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla maija.seppala@pesis.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi mihin tuki käytetään, toiminnan käynnistämisen ajankohta, suunnitelma toiminnasta, ryhmien määrä, mukaan otettavien lasten määrä ja ikähaarukka sekä vastuuhenkilö ja vetäjät.

Tuen saamisen edellytyksenä on osallistujille hankittavat pesispassit. Tukea voi saada maksimissaan 450€ ja se on käytettävä kokonaan liikkari- tai pesiskerhotoimintaan.

Lisätietoja: 

Maija Seppälä
P. 050 322 3371
maija.seppala@pesis.fi