Vuoden 2021 valtakunnalliset leirit ovat hakumenettelyssä ajalla 1.3.-31.5.2019. Tästä pääset suoraan hakulomakkeeseen.

Leirien järjestelyoikeuksia voivat hakea Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n (PPL) jäsenseurat. PPL myöntää järjestämisoikeuden 35 %:n osuudella leiripassien tuotosta. Lisäksi PPL tuottaa leireille järjestämissopimuksessa mainitut asiat.

Hakuprosessi

  • Seura sopii aluevastaavan kanssa auditoinnin leirin toteuttamismahdollisuudesta (hyväksytty auditointi on vaatimus leirinhakemuksen jättämiseen)
  • Heti hakupäätöksen jälkeen leirihakija toimittaa tiedon asiasta tiedon alueen johtoryhmälle
  • Hakemus täytetään sähköisesti (linkki julkaistaan 1.3.)
  • PPL:n alueiden johtoryhmät antavat lausunnon oman alueensa hakijoista 16.6.2019 mennessä
  • PPL:n liittojohtokunta päättää vuoden 2021 leirijärjestäjät 30.6.2019 mennessä. PPL:n johtokunnan päätöksen jälkeen järjestelyoikeuden saaneella seuralla on 30 vuokautta aikaa toimittaa allekirjoitettu järjestelysopimus Pesäpalloliittoon
  • Järjestelyoikeudet saanut seura sitoutuu noudattamaan leirijärjestelyjen toimenpideluetteloa

Lisätietoja: https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/leirihaku-2021/

Tiedustelut: Jari Malinen, asiantuntija, 046 878 2211
Arto Ojaniemi, toiminnanjohtaja, 050 061 2102