Syöttämisen säännöt ovat mahdollistaneet tulkintoja, jotka eivät ole olleet yhtenäisiä.
– Uudistuksen tavoitteena on määrittää syötön teknisen suorittamisen vaatimukset aikaisempaa selkeämmin, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotariselventää.
Keskeistä sy
ötön suorittamisessa on, että se on syötettävissä, lyövissä ja tuomittavissa. Tärkeää on myös, että säännöt soveltuvat kaikille ikäluokille ja sarjatasoille.
Syöttämisen säännöt löytyvät pesäpallon pelisäännöistä pykälissä 23–26 ja muutokset koskevat pykälää 25: ”Syötön tekninen suoritus”.

Keskeistä:
– lukkarin sijoittumiseen ei tule muutoksia aiempaan verrattuna.
– Alkuasennossa pallo on enintään olkapäiden korkeudella ja alkuasento tulee tehdä lautasen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä.
– Lukkarin on alkuasentoa tehtäessä pysäytettävä pallo.
– Syöttöliikkeen on oltava edestakainen ja käsien väliin on tultava vähintään 15cm ero. -Syöttöliikkeen on tapahduttava lautasen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä.
– Lukkarin väistymiseen ei tule muutosta aiempaan verrattuna.
Linkki havainnollistavaan videoon: https://youtu.be/XUoMaI3S66Q