Mailajuniorien projekti ”Vipinää Räpylään” on vuosien 2016-2018 välillä liikuttanut noin tuhatta osallistujaa ja työllistänyt yli kymmenen paikallista nuorta.
Vipinää räpylään -projektin suunnittelukokouksissa nousi esiin halu koota omista kokemuksista, alan kirjallisuudesta ja aiemmin tehdyistä materiaaleista kokonaisuus, joka voisi toimia valmennustoiminnan kehittäjänä laajemminkin. Näin syntyi Vipinää Räpylään-valmennusopas, joka on kaikkien hyödynnettävissä ja löytyy Mailajuniorien nettisivuilta.
Kannattaa käydä tutustumassa tähän oppaaseen täältä.