Leirien koulutusvelvoitteeksi hyväksytään aloitettu uuden koulutusjärjestelmän mukainen koulutus.

Jos leirillä pelinjohtajana toimiva ei aloita koulutusta, voidaan hänelle myöntää aiemmin käytössä ollut maksullinen poikkeuslupa.

Leirien poikkeuslupien myöntämismaksut ovat:

Naperoleiri       65€

Tenavaleiri       100€

Suurleiri             130€

Nuorisoleiri      275€

Poikkeusluvan saanut henkilö voi käyttää maksun osana koulutusmaksua vuosien 2018-2019 aikana.