Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 8/2021

Asianosaiset: Susanne Kohonen, Jyväskylän Kirittäret (”Seura”)

Ottelu: Naisten Superpesiksen ottelu Manse PP, Tampere vs. Jyväskylän Kirittäret 7.9.2021

Selostus asiasta

Kurinpitopäällikkö on saanut 8.9.2021 tuomariraportin yllä yksilöidyn ottelun tapahtumista.

Raportin mukaan Seura teki ottelun voittojuoksun. Tämän jälkeen Kirittäret siirtyi voitonjuhlintaan kotipesään ja Manse PP:n pelaajat kohti omaa vaihtoaluettaan. Susanne Kohonen läksi kotipolun päästä kohti juhlivia joukkuetovereitaan ja tönäisi mennessään kämmenellään jo tilanteesta poispäin kävelevää vastapuolen (Manse PP:n) lukkaria käsivarteen. Raportissa todetaan tuomarin nähneen tilanteen takaa ja että tilanteessa oli selvä kontakti. Tilanteesta tuomittiin täten lievästä fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta pelirangaistus (punainen kortti).

Tuomiosta ei tehty Seuran toimesta tutkintapyyntöä tai valitusta määräaikaan mennessä.

Ottelun päätyttyä tuomittavasta pelirangaistuksen arvoisesta rikkeestä tulee pelisääntöjen 50 §:n mukaan tuomita ottelurangaistus. Pelirangaistusta ei ottelun päättymisen jälkeen voida sääntöjen mukaan tuomita. Kurinpitopäällikön saamien tietojen mukaan ottelu oli jo päättynyt, kun pelirangaistukseen johtanut teko tapahtui. Asiassa käynnistettiin näin kurinpitomenettely.

Kohosen ja Seuran vastineessa Kohonen toteaa tilanteen olleen ottelun jälkeen varsin hämmentävä, sillä pelituomarin hakiessa häntä pois joukkueen luota osoittaakseen punaista korttia, Kohosella ei kertomansa mukaan ollut minkäänlaista käsitystä, mitä oli tapahtunut. Videotallenteen katsottuaan hän ymmärsi, mitä tapahtui. Ratkaisujuoksun synnyttyä Kohonen iloitsi lausumansa mukaan juoksua kaarella maassa istuen. Tämän jälkeen hän lähti konttaamaan kohti muita joukkueen jäseniä, samalla maasta ylös nousten ja käsillä tuulettaen ja iloiten. Omia joukkuekavereitaan tavoitellessaan ja voittoa iloitessaan hän ei vastineensa mukaan huomannut Manse PP:n lukkarin kulkevan vierestä. Videotallenteelta Kohonen huomasi, että hänen vasen kätensä oli tuuletustilanteessa osunut vastustajajoukkueen lukkarin käsivarteen. Kohonen kiistää vahvasti tönäisseensä vastustajan lukkaria. Kosketus toisen pelaajan käsivarteen oli niin kevyt, että tuuletushetkellä hän ei edes huomannut koskettaneensa häntä.

Videotallenne vahvistaa Kohosen mukaan hänen muistikuvaansa siitä, että hän ei ole tilanteessa huomannut pelaajaa, joka on tullut lähelle Seuran pelaajien tuuletusta. Videolta voi myös Kohosen mukaan huomata, että hänen katseensa ei ole kyseistä Manse PP:n pelaajaa kohti missään vaiheessa, kun hän tavoittelee pääsyä joukkueensa luokse. Kohonen on pelituomarin kanssa samaa mieltä, että jokainen on vastuussa omista teoistaan, mutta samalla hän on myös erittäin harmissaan, mikäli iloitsemisesta johtunut täysin tahaton lievä kontakti (hänen kätensä koskettaminen Manse PP:n pelaajan käsivarteen) johtaisi pelikieltoon seuraavassa ottelussa.

Videotallenteelta voi myös nähdä, että kontaktiin johtanut Kohosen käsien liike on tuuletuksen mukaista liikettä, ja kontaktin jälkeen liike jatkuu samanlaisena. Vastustajan kunnioittaminen ja arvostaminen ovat tärkeitä arvoja Kohoselle, ja hän on aina toiminut kentällä niiden mukaisesti. Lisäksi Kohonen haluaa tuoda esille, että kaksitoistavuotisen Superpesis-uransa aikana hän ei ole koskaan saanut edes keltaista korttia.

Ratkaisun perustelut

Pelituomari on tulkinnut tilanteen lievän fyysisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Pelituomarin näkemys on, että kyseessä oli tahallinen tilanne tai joka tapauksessa sellainen fyysisen koskemattomuuden loukkaus, joka olisi ollut pelaajan vältettävissä. Pelaaja vastaa toiminnastaan, vaikka kyseessä ei suoraisesti olisi ollut tarkoitus tahallaan osua toiseen pelaajaan. Näillä perusteilla kyseessä on pelituomarin mukaan ollut rangaistava teko. Pelaaja vastaa toiminnastaan, vaikka kyseessä ei suoraisesti olisi ollut tahallinen tarkoitus osua toiseen pelaajaan. Myös videotallenteelta fyysinen kosketus on selvästi nähtävissä ja Kohonen on sen myöntänyt.

Lievästä fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta tulee pelisääntöjen 50 §:n mukaan tuomita pelirangaistus. Seura ei tehnyt valitusta rangaistuksesta. Pelituomari on kurinpitopäällikön näkemyksen mukaan voinut tulkita Kohosen teon täyttävän lievän fyysisen koskemattomuuden loukkauksen tunnusmerkistön. Tulkinta on ollut selvästi tuomarin harkintavallan rajoissa. Edellä mainituilla perusteilla pelituomarin päätöstä ei tule siltä osin muuttaa kuin kyseessä on ollut teon katsominen lievän fyysisen koskemattomuuden loukkaukseksi.

Ottelun päättymisen jälkeen tuomittavasta pelirangaistuksen arvoisesta rikkeestä tulee pelisääntöjen mukaan tuomita ottelurangaistus, joka tarkoittaisi yhden ottelu peli- ja toimitsijakieltoa. Seura on katsonut, ettei ottelu ollut vielä päättynyt, kun Kohonen teki edellä mainitun pelirangaistuksen arvoisen rikkeen.

Näin ollen asiassa tulee harkittavaksi se, onko rike tehty ennen vai jälkeen ottelun päättymisen.

Peli päättyy tuomarin kolmeen pitkään vihellysmerkkiin (mm. pelisäännöt 49 §). Videotallenteelta on havaittavissa, että ottelu on pelisääntöjen tarkoittamalla tavalla joko päättynyt taikka juuri päättymässä, kun rike tapahtuu. Videotallenteelta on kuitenkin vaikea varmuudella päätellä, onko pelituomari ehtinyt viheltämään pelin päättyneeksi kokonaan ennen kuin rike tapahtuu. Pelituomari ei kysyttäessä osannut täydellä varmuudella sanoa, oliko hän ehtinyt puhaltamaan pelin päättyneeksi juuri ennen Kohosen rikettä vai ei. Pelituomari oli tiedustellut asiaa myös muulta tuomaristolta, mutta muutkaan tuomarit eivät olleet täydellä varmuudella kertoa, oliko vihellys päättynyt ennen rikettä.

Koska asiassa on jäänyt epäselväksi, onko ottelu päättynyt juuri ennen Kohosen rikettä tai juuri sen jälkeen, tulee asia päättää pelaajan kannalta edullisemmalla ja lievemmällä tavalla. Sen vuoksi en muuta tuomiota ottelurangaistukseksi.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö pitää pelituomarin päätöksen asiassa voimassa. Susanne Kohoselle jää pelirangaistus voimaan (1 rangaistuspiste).

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 8.9.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö