Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 6/2021

Asianosaiset: Markus Lehtiniemi, Vähänkyrön Viesti (”Seura”)

Ottelu: Miesten Ykköspesiksen ottelu Vähänkyrön Viesti vs. Alajärven Ankkurit 29.8.2021

Selostus asiasta

Raportin mukaan tapahtumat saivat alkunsa estämistuomiosta, jonka seurauksena kärjen takana edennyt lyöjä sai vapaataipaleen ykköspesälle. Lukkari jättäytyi vasemmalta lyöneen pelaajan eteen estäen hänen etenemistään ykköspesälle.

Useat Seuran pelaajat protestoivat äänekkäästi tuomiota. Seuran kakkospelinjohtajalle annettiin yhden pisteen varoitus luvattomasta kentälletulosta, lisäksi Seuran toiselle pelaajalle oli annettu yhden pisteen varoitus epäurheilijamaisuudesta.

Markus Lehtiniemelle tuomittiin pelirangaistus (1 rangaistuspiste), joka oli kolmas pisterangaistus samalle joukkueelle. Lehtiniemi tuli raportin mukaan vielä tuomarikopin ovelle kyseenalaistamaan saamaansa rangaistusta. Tuomioista ei tehty kurinpitosääntöjen mukaista tutkintapyyntöä tai valitusta.

Kolmannesta yhden pisteen varoituksesta tulee pelisääntöjen mukaan tuomita ottelurangaistus eikä pelirangaistusta, joten kurinpitopäällikköä on pyydetty tutkimaan tuomion korjaaminen pelisääntöjen mukaiseksi. Toiseksi kurinpitopäällikköä on pyydetty tutkimaan tapahtumat ottelun jälkeen tuomarikopin edustalla mahdollisten lisärangaistusten määräämiseksi.

Ratkaisun perustelut

Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista selvitystä tai näyttöä, jonka perusteella pelituomarin antamaa kolmea yhden pisteen rangaistusta tulisi arvioida toisin. Pelisääntöjen ja yleisen rangaistuskäytännön mukaan kolmas keltainen kortti (kolmas pisterangaistus) samalle joukkueelle tarkoittaa sen ottaneelle pelaajalle ottelurangaistusta. Näin ollen Lehtiniemen pelirangaistus tulee muuttaa ottelurangaistukseksi.

Lisäksi selvitettäväksi tulee, aiheuttaako Lehtiniemen toiminta ottelun jälkeen tarpeen määrätä hänelle lisärangaistuksia. Kuultuani pelituomaria ja syöttötuomaria asiassa totean, että vaikka Lehtiniemen toiminta ja tuomarille antama ”palaute” on ylittänyt asiallisuuden rajat, ei kyseessä ole kuitenkaan ollut niin vakava rike, että siitä pitäisi antaa enää lisärangaistusta ottelurangaistuksen eli yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon päälle.

Ratkaisu

Annan Markus Lehtiniemelle yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 1.9.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö