Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 7/2021

Asianosaiset: Jaakko Kultalahti, Vähänkyrön Viesti (”Seura”)

Ottelu: Miesten Ykköspesiksen ottelu Vähänkyrön Viesti vs. Alajärven Ankkurit 29.8.2021

Selostus asiasta

Ko. ottelusta saadun raportin mukaan Seuran ykköspelinjohtaja haukkui ottelun jälkeen tuomariston epäasiallisin sanankääntein tuomarikopin edustalla. Kurinpitopäällikkö käynnisti kurinpitomenettelyn asiassa.

Tapausta edelsivät kurinpitopäätöksessä 6/2021 käsitellyt tapahtumat ottelun aikana.

Ratkaisun perustelut

Aiemmassa kurinpitokäytännössä on useasti linjattu, että tuomareita saa kritisoida, eivätkä tuomarit ole arvostelun ylipuolella. Kritiikin ja palautteen tulee kuitenkin olla asiallista sekä sisällön että esittämistavan suhteen. Saadun selvityksen ja Kultalahden oman kertomankin perusteella on selvää, että tässä tapauksessa on ylitetty asiallisuuden rajat.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö määrää Jaakko Kultalahdelle asiassa varoituksen.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 2.9.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö