Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 10/2021

Asianosaiset: Arttu Vilander, Kankaanpään Maila (”Seura”)

Ottelu: Miesten superpesiskarsinnan ottelu Jyväskylän Lohi vs. Kankaanpään Maila 11.9.2021

Selostus asiasta

Yllä yksilöidyssä ottelussa oli tilanne, jossa tuomariraportin mukaan Jyväskylän Lohen lukkari juoksee pesän taakse ja Vilander menee tahallisesti hänen eteensä (tästä Vilanderille tuomittiin keltainen kortti). Lohen lukkari nostaa tuomariraportin mukaan kätensä, josta seuraa fyysinen kontakti Vilanderiin (tästä annettiin keltainen kortti lukkarille, josta on tehty valitus, mutta joka ei johtanut kortin poistamiseen). Tämän jälkeen Vilander kaatuu ottelusta toimitetun videoklipin perusteella näyttävästi ja viiveellä siten, että kaatuminen näyttää selvästi liioitellulta Lohen lukkarin kontaktiin nähden.

Tuomarijohtaja pyysi kurinpitopäällikköä käynnistämään kurinpitomenettelyn Vilanderin ”filmaamisesta”.

Kurinpitopäällikkö pyysi Seuralta lausumaa asiasta. Seura ja pelaaja toimittivat määräajassa yhteisen lausumansa tilanteesta.

Lausuman mukaan Vilander myöntää pelisääntöjen 50 §:n mukaisen lievän provosoinnin sekä lievän epäurheilijamaisen käytöksen tilanteessa. Vilander kiistää olleensa Lohen lukkarin edessä kyseisessä tilanteessa. Vilander on lukkarin vieressä ja jättää riittävästi tilaa esteettömään kulkuun. Seuran ja Vilanderin näkemyksen mukaan Vilanderin edellä mainittu toiminta ansaitsee saadun varoituksen. Asianomaiset ovat pahoillaan tapahtuneesta ja sen saamasta negatiivisesta huomiosta.

Peli- ja syöttötuomarin mukaan Lohen lukkari osuu Vilanderiin ja loukkaa täten lievästi Vilanderin fyysistä koskemattomuutta. Tämä asia on käsitelty erillisessä kurinpitomenettelyssä. Kuitenkin sekä pelituomari että syöttötuomari kertoivat Vilanderin kaatumisen olleen ”filmattu” eikä Lohen lukkarin osuma olisi aiheuttanut Vilanderin kaatumista. Kaatuminen tapahtui viiveellä. Syöttötuomari vielä erikseen kertoi, että osuman jälkeen Vilander katsoi syöttötuomaria ja havaitessaan syöttötuomarin katsovan häntä, kaatui selvästi viiveellä ja tahallisesti.

Ratkaisun perustelut

Niin sanottu filmaaminen ei kuulu joukkueurheiluun eikä etenkään pesäpallossa pelin henkeen ja luonteeseen. Filmaaminen on ei-toivottua ja epäurheilijamaista käyttäytymistä. Videoklipistä ja tuomarien kertomasta on selvästi todettavissa Vilanderin kaatumisen olleen filmaus. Vaikka Lohen lukkari osuu Vilanderiin, ei Vilander tästä osumasta olisi kaatunut. Kaatuminen tapahtuu myös viiveellä ja syöttötuomarin lausumasta on pääteltävissä kaatumisen tapahtuneen rangaistuksen ”kalastelu” -tarkoituksessa. Vilander olisi ansainnut teostaan vähintään varoituksen ottelussa. Tämä olisi johtanut toiseen varoitukseen ja ottelurangaistukseen.

Filmaamiseen on syytä puuttua ja ottaen vielä huomioon tilanteen ja tapahtumat kokonaisuutena katson Vilanderille perustelluksi antaa asiassa varoituksen ja yhden rangaistuspisteen epäurheilijamaisuudesta. Koska Vilanderilla oli aikaisemmin varoitus, tarkoittaa tämä tässä tapauksessa yhden ottelun peli- ja toimitsijakieltoa.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö antaa Arttu Vilanderille yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 12.9.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö