Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 4/2021

Asianosaiset: Roni Wahl, Jokioisten Koetus (”Seura”)

Ottelu: Miesten suomensarjan ottelu Kinnarin Pesis 2006 vs. Jokioisten Koetus 22.8.2021

Selostus asiasta

Yllä olevassa ottelussa tuomittiin yhden pisteen varoitus Roni Wahlille poistumisesta luvatta yleisörajan taakse. Varoitus johtaa rangaistuspisteeseen, joka on Wahlille toinen ja aiheuttaisi yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon pistetilin täyttyessä.

Seura teki asiasta tutkintapyynnön määräajassa ja sääntöjen mukaisessa määrämuodossa maksaen oikea-aikaisesti myös valitusmaksun. Seura vaati keltaisen kortin poistamista Wahlilta ja sen antamista Seuran toiselle pelaajalle. Seura myöntää, että tilanteessa tapahtui rike, mutta Seuran mukaan tuomari on antanut varoituksen väärälle Seuran pelaajalle.

Seura toimitti kahden vastustajajoukkueen pelaajan yhteystiedot todistamaan, että kortti on annettu väärälle henkilölle. Lisäksi kurinpitoelimellä oli käytössä ottelua koskenut tuomariraportti sekä lausuma pelaajalta, joka on ilmoittanut olleensa henkilö, jolle kortti pitäisi antaa.

Kurinpitosääntöjen mukaan sellainen valitus tai tutkintapyyntö, joka koskee vain keltaisen kortin arvoisen rikkeen poistamista taikka lisäämistä, voidaan jättää tutkimatta. Kurinpitokäytännössä yhden pisteen varoituksen arvoisia rikkeitä on tutkittu, jos siihen on ollut erityisiä syitä. Tässä tapauksessa varoitus johtaisi ankaraan seuraamukseen, koska se tarkoittaisi ottelurangaistusta kohdistuen kauden tärkeimpiin peleihin. Lisäksi asiassa on esitetty varteenotettava näyttö ja perusteet epäillä keltaisen kortin annetun väärälle henkilölle. Kurinpitopäällikkö käynnisti täten asiassa kurinpitomenettelyn.

Ratkaisun perustelut

Seuran ja pelaajan mukaan kortti on annettu väärälle henkilölle ja Seuran toinen pelaaja on oikeasti se, joka on sääntörikkeeseen syyllistynyt. Tuomariraportista ilmenee, että tuomarin havainnot tilanteesta ovat puutteelliset. Tuomari on nähnyt pelaajan poistuneen yleisörajan taakse, mutta ei varmuudella sitä, kuka pelaaja on ollut. Raportin mukaan muut tuomarit eivät osanneet kertoa tilanteesta.

Seuran toinen pelaaja on vakuuttanut olleensa se, joka on oikeasti syyllistynyt sääntörikkeeseen ja lisäksi kaksi vastustajajoukkueen pelaajaa ovat näin kertoneet.

Ratkaisu

Kurintopitopäällikkö poistaa Roni Wahlille annetun yhden pisteen varoituksen sekä sitä kautta myös rangaistuspisteen.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 24.8.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö