Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 3/2021

Asianosaiset: Henri Puputti; Manse PP, Tampere (”Seura”)

Ottelu: Miesten superpesisottelu Manse PP vs. Haminan Palloilijat 15.8.2021

Selostus asiasta

Tuomarijohtaja pyysi kurinpitopäällikköä tutkimaan Henri Puputin lehtihaastattelussa antamaa lausuntoa, joka kohdistui ko. ottelun tuomariin.

Ratkaisun perustelut

Kurinpitokäytännössä on aiemmin linjattu tuomarien kritisoinnin ja arvostelun olevan sinänsä luonnollisesti sallittua, mutta sen tulee olla asiallista. Epäurheilijamainen ja sopimaton tuomareiden tai tuomaritoiminnan julkinen kommentointi johtaa lähtökohtaisesti aina kurinpitoseuraamukseen. Vaikka ei ole syytä epäillä Puputin kertomaa siitä, että hän on kuvitellut huumoriksi tarkoitetun ”heittonsa” jäävän luottamukselliseksi, urheilija kuitenkin vastaa viime kädessä siitä, mitä toimittajille haastatteluissaan lausuu ja mikä voi tulla julkiseksi. Seura ja Puputti ovat pahoitelleet asiaa ja ovat kertomansa mukaan käsitelleet sisäisesti tapahtumat, mitä myöskään ei ole syytä epäillä. Lisäksi kurinpitopäällikön tiedossa ei ole viime ajoilta kurinpitotapauksia Puputin kohdalla.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö määrää Puputille kurinpitoseuraamuksena epäurheilijamaisuudesta varoituksen, josta seuraa myös yksi rangaistuspiste.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 20.8.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö