Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 2/2021

Asianosaiset: Iiro Haimi, Kouvolan Pallonlyöjät (”KPL”)

Ottelu: Miesten superpesisottelu Kempeleen Kiri vs. Kouvolan Pallonlyöjät 2.7.2021

Selostus asiasta

Yllä olevassa ottelussa KPL:n Iiro Haimille on tuomittu kaksi varoitusta (keltainen kortti), toinen pelinjohtajan luvattomasta kentälle tulosta pelitilanteessa ja toinen äänekkäästä asiattomasta kielenkäytöstä. Kaksi varoitusta on johtanut ottelurangaistukseen ja siten automaattiseen yhden ottelun mittaiseen peli- ja toimitsijakieltoon.

KPL on sääntöjen mukaisessa määräajassa toimittanut sääntöjen mukaisen tutkintapyynnön ottelurangaistuksesta ja vaatinut Haimille annettujen varoitusten tai ainakin yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon kumoamista. Kurinpitopäällikkö on tämän johdosta käynnistänyt asiassa kurinpitomenettelyn.

Kurinpitopäälliköllä on ollut käytössä myös videotallenteet tapahtumista. Lisäksi kurinpitopäällikkö on kysynyt pelituomarilta näkemystä tapahtumiin.

Ratkaisun perustelut

Pelituomarien ottelutilanteessa antamat rangaistukset ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Kurinpitoelimet voivat muuttaa pelituomarin antamia rangaistuksia yleensä vain, jos tuomiot ovat selkeästi sääntöjen vastaisia tai virheellisiä ja tuomarien antama rangaistus ei ole tuomarin harkintavallan rajoissa. Kynnys muuttaa pelituomareiden tuomioita on yleisesti ottaen korkea. Tässä tapauksessa tuomari on toiminut harkintavaltansa rajoissa eikä syytä muuttaa tuomarin antamaa tuomiota ole.

Ensinnäkin Haimi on sinänsä, ainakin osittain, myöntänyt varoitusten mukaisen toiminnan, vaikkakin katsonut niiden johtuneen aiemmista tuomarivirheistä ja toisaalta niiden aiheuttamasta tunnekuohusta. Tuomari on kertonut Haimin tulleen luvatta kentälle ja toisessa tilanteessa Haimin kiroilleen ja asiattomasti sekä kovaäänisesti arvostelleen tuomareita. Useat muut henkilöt ja muut tuomarit ovat tämän myös kuulleet. Myös kurinpitopäällikölle toimitetut videotallenteet tukevat tuomarin kertomaa molempien varoitusten osalta, vaikka tarkkoja sanoja Haimin toiseen keltaiseen korttiin johtaneesta keskustelusta ei videolla kuulukaan.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kurinpitoelimet eivät ota mitään kantaa tuomareiden toimintaan ja mahdollisiin muihin tuomarivirheisiin kuin tutkinnan kohteena oleviin tuomarien antamiin rangaistuksiin. Tutkinnan kohteena on vain pelinjohtajan toiminta eikä tuomarien toiminta. Lähtökohtaisesti tuomarivirheet tai niistä johtuva tunnekuohu eivät oikeuta sääntörikkomuksiin eivätkä poista sääntöjen vastaisen toiminnan rangaistavuutta. Tilanteessa ei havaittu, että keltaisten korttien (varoitukset) osalta tuomarit olisivat ylittäneet harkintavaltansa.

Ratkaisu

En muuta Iiro Haimille tuomittua ottelurangaistusta enkä siten poista Haimin yhden ottelun mittaista peli- ja toimitsijakieltoa.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Siikaisissa 5.7.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö