Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 1/2021

Asianosaiset: Juho Reid, Siilinjärven Pesis (”Seura”)

Ottelu: Miesten suomensarjan itälohkon ottelu 10.6.2021, Viinijärven Urheilijat vs. Siilinjärven Pesis

Selostus asiasta

Kurinpitopäällikkö on saanut 11.6.2021 tuomariraportin ja tutkintapyynnön yllä yksilöidyn ottelun tapahtumista.

Tuomariraportin mukaan Reid tönäisee toista pelaajaa todella rajusti ja sellaisella voimakkuudella, että vastapuolen pelaaja kaatuu maahan tönäisyn voimasta. Voimakkaasta fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta on kurinpitokäytännössä yleisesti tuomittu vähintään yhden ottelun peli- ja toimitsijakielto.

Tuomariraportin mukaan Reidille on tuomittu pelirangaistus (yksi rangaistuspiste) epäurheilijamaisuudesta

Kurinpitopäällikkö on pyytänyt Reidiltä ja Seuralta vastineet sekä saanut ne määräajassa. Lisäksi kurinpitopäälliköllä on ollut käytössään videotallenne tilanteesta.

Ratkaisun perustelut

Pesäpallo ei ole kontaktilaji eivätkä fyysiset kontaktit koskaan kuulu pelin luonteeseen. Fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta ja tönimisestä, jos sitä ei ole pidettävä lievänä, seuraa aina ottelurangaistus (pelisäännöt 50 § ja kurinpitokäytäntö). Reidin tönäisyä ei voida mitenkään katsoa lieväksi.

Ratkaisu

Kurinpitopäällikkö määrää Juho Reidille fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta kurinpitomääräysten 7 §:n mukaisen yhden ottelun mittaisen peli- ja toimitsijakiellon.

Peli- ja toimitsijakiellon pituus määräytyy sen sarjan pelikierrosten mukaan, jossa sarjassa ko. kielto on saatu ja se kärsitään samassa sarjassa.

Muutoksenhaku

Asianosainen voi hakea tähän ratkaisuun muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 13.6.2021

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö