Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 4/2020

Asianosaiset: Jimi Heikkinen, Oulun Lippo (Juniorit)

Ottelu: Miesten Ykköspesiksen ottelu 17.9.2020, Oulun Lippo – Haminan Palloilijat

Selostus asiasta:

Kurinpitopäällikkö on saanut 18.9.2020 Haminan Pallonlyöjien tekemän tutkintapyynnön yllä mainitun ottelun tapahtumista. Tutkintapyyntö on jätetty kurinpitomääräysten 5.1 §:n mukaisessa määräajassa ja tutkintapyynnön tehnyt seura on myös määräaikaan mennessä maksanut käsittelymaksun. Koska tutkintapyyntö ei koske ottelussa tuomitun yhden pisteen varoituksen (keltainen kortti) antamista, poistamista tai tapahtumaa, joka koskee ottelussa tuomitsematta jätettyä yhden pisteen varoitusta, tulee kurinpitopäällikön käynnistää asiassa kurinpitomenettely.

Tutkintapyynnön mukaan Jimi Heikkinen loukkasi Haminan pelinjohtajan fyysistä koskemattomuutta korostetusti korona-aikana. Toisen jakson kolmannessa vuoroparissa Haminan pelaaja otettiin puhutteluun pelituomarin toimesta ja puheoikeuden käyttäjä pyydettiin myös paikalle. Haminan pelinjohtajan kävellessä kohti pelituomaria Jimi Heikkinen ilmestyi ja ”työnsi” pelinjohtajaa usean metrin matkan kohti tuomaria selkeällä kontaktilla. Pelituomari tuomitsi tilanteesta keltaisen kortin, joka ei tutkintapyynnön tekijän mukaan ole sääntökirjan mukainen tuomio. Edelleen tutkintapyynnön mukaan fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta on korona-aikana tiedotettu selkeästi kauden alussa, että nykyisten olosuhteiden vallitessa ainoa tuomio voi olla punainen tai punakeltainen kortti. Kyseessä oli selkeä tahallinen teko, eikä tuomarilla voi olla harkintaoikeutta antaa sääntöjen vastaista tuomiota (keltainen kortti). Tutkintapyynnön tekijöiden mukaan kyseessä on ollut räikeä tuomarivirhe, joka on voinut vaikuttaa ottelun lopputulokseen. Tutkintapyyntö ei sisältänyt liitteitä tai muuta selvitystä.

Tuomariraportin mukaan Heikkiselle on tuomittu varoitus (keltainen kortti) provosoinnista.

Kurinpitopäällikkö on pyytänyt Heikkiseltä ja Seuralta vastinetta ja saanut sen määräajassa. Vastineessaan Seura ja Heikkinen ovat myöntäneet fyysisen kosketuksen Haminan pelinjohtajaan, mutta katsoneet, että kyseessä on ollut hyvässä hengessä toteutettu huumoripitoinen liike, jonka tarkoitus on ollut vain viihdyttää ja hauskuuttaa yleisöä. Kosketus on ollut lyhytkestoinen ja sellainen, mitä lähes jokaisessa ottelussa tapahtuu. Tartuntavaaraa tästä ei ole aiheutunut. Vastineessa kiistetään, että Heikkinen olisi työntänyt tai töninyt pelinjohtajaa taikka käyttäytynyt mitenkään aggressiivisesti. Lisäksi Heikkinen toteaa olevansa erittäin pahoillaan tapahtuneesta ja siitä, ettei kunnioittanut fyysistä koskemattomuutta ja pyytää anteeksi tekoaan. Heikkinen on kertomansa mukaan kunnioittanut vastustajaa koko finaalisarjan ajan ja pelannut hyvässä ja reilussa hengessä.

Kurinpitopäällikkö on kuullut asiassa ottelun pelituomaria ja otteluvalvojaa sekä saanut katsottavakseen Oulun toimittaman videotallenteen tapahtumista.

Pelituomari on kertonut yksityiskohtaiset perustelunsa, mihin hän päätöksen tuomita keltainen kortti provosoinnista eikä punainen kortti fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta, on perustunut. Päätös on tehty harkinnan ja syöttötuomarin kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Pelituomarin mukaan kyseessä ei ole ollut pelisääntöjen mukainen fyysisen koskemattomuuden loukkaus vaan provosointi, vaikka siinä kosketus onkin tapahtunut.

Ratkaisun perustelut:

Lähtökohtaisesti pelituomarit antavat rangaistukset ottelutilanteissa tapahtuneista rikkeistä pelisääntöjen mukaisesti. Kurinpitoelinten tehtävänä on yleisesti ottaen määrätä lisärangaistuksia teoista, jotka vakavuudeltaan ovat sellaisia, ettei pelitilanteessa annettua rangaistusta voida pitää riittävänä. Lisäksi kurinpitoelimet voivat muuttaa tuomarien ottelussa määräämiä rangaistuksia, jos ne ovat selkeästi sääntöjen vastaisia. Kurinpidon tehtävänä ei kuitenkaan ole puuttua jälkeenpäin sellaisiin pelituomarien antamien tuomioiden rajanvetoihin, jotka mahtuvat pelituomarin harkintavallan rajoihin.

Katson, että vaikka kyseisessä tilanteessa pelaaja on kiistattomasti koskenut pelinjohtajaa, kyseessä ei ole sellainen teko, joka välttämättä edellyttäisi punaisen kortin antamista lievän fyysisen koskemattomuuden loukkauksesta tai tartuntavaaran aiheuttamisesta. Tuomari on voinut perustellusti harkintavaltansa rajoissa päätyä myös siihen, että kyseessä on ollut provosointi.

Näin ollen en määrää Heikkiselle asiassa lisärangaistusta. Heikkisen tilille jää provosoinnista (keltainen kortti) yksi rangaistuspiste.

Korostan kuitenkin sekä fyysisen koskemattomuuden lähtökohtaisen loukkaamattomuuden merkitystä kaikissa tilanteissa ja myöskin koronasääntöjen huomioon ottamista ja toivon joukkueiden muistavan tämän vielä jäljellä olevissa peleissä.

Ratkaisu:

En anna Jimi Heikkiselle lisärangaistusta asiassa.

Muutoksenhaku:

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 19.9.2020

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö