Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 2/2020

Asianosaiset: Antti Vihtkari; Pesäkarhut, Pori (”Seura”)

Ottelu: Naisten Ykköspesiksen ottelu 2.8.2020, Pöytyän Urheilijat – Pesäkarhut, Pori

Selostus asiasta:

Kurinpitopäällikkö sai 3.8.2020 tuomarin raportin ja tuomarijohtajan tutkintapyynnön yllä viitatun ottelun tapahtumiin liittyen. Raportin mukaan ottelun ensimmäisen jakson ensimmäisen vuoron aloittavalla syöttötuomarille ja Pesäkarhujen pelinjohtajalle (Vihtkari) tuli näkemysero syöttöjen oikeellisuuteen liittyen.

Tuomariston oli ensin tarkoitus huomauttaa pelinjohtajaa, mutta tilanteen edetessä Vihtkarille tuomittiin epäurheilijamaisuudesta kaksi yhden pisteen varoitusta, mikä tarkoittaa pesäpallon pelisääntöjen mukaisesti ottelurangaistusta.

Ottelun jälkeen Vihtkari oli tullut ensin asiallisesti keskustelemaan saadusta kortista. Keskustelun edetessä Vihtkari kuitenkin syyllistyi tuomariraportin mukaan kahteen uuteen mahdollisesti epäurheilijamaiseen tekoon.

Kurinpitopäällikkö päätti käynnistää asiassa kurinpitomenettelyn. Tutkintapyynnön kohteena eivät olleet ottelussa annettujen korttien oikeellisuus, vaan mahdollinen lisärangaistus ottelun jälkeisistä tapahtumista.

Kurinpitopäällikkö antoi selvityspyynnöllään mahdollisuuden Vihtkarille ja Seuralle lausua asiassa ja antaa vastineensa. Lisäksi kurinpitopäällikkö kuuli puhelimitse asiassa pelituomaria ja syöttötuomaria.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt:

Pelin jälkeisten tapahtumien osalta osapuolten kertomukset poikkeavat toisistaan ja tarkka tapahtumien kulku jää näin ollen muun näytön puuttuessa riittävällä tavalla selvittämättä. Sen sijaan selvitetyksi voidaan katsoa Vihtkarin tulleen keskustelemaan tuomarin kanssa ottelun jälkeen ottelun aikaisista tuomioista tavalla, jota ei voida pitää täysin hyväksyttävänä.

Ratkaisu:

Ottelussa annetun rangaistuksen mukaisesti Vihtkari sai yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon. Lisäksi kurinpitopäällikkö antaa Vihtkarille huomautuksen ottelun jälkeisistä tapahtumista.

Muutoksenhaku:

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 5.8.2020

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö