Valitse sivu

Kurinpitopäällikkö 2/2019

Asianosaiset: Jarkko Kokko, Kempeleen Kiri

Ottelu: Naisten Suomensarjan pohjoislohkon ottelu 27.6.2019 Kempeleen Kiri – Haapajärven Pesäkiilat

Selostus asiasta:

Kurinpitopäällikkö on saanut 29.6.2019 tuomarin raportin ja tutkinnanjohtajan tutkintapyynnön yllä viitatun ottelun ja sen jälkeisistä tapahtumista.

Raportin mukaan ottelu ratkesi 2. jakson 4L-vuorossa kolmospuolelle tulleeseen lyöntiin, joka tippui rajan ulkopuolelle, mutta osui kiinniottajan räpylään. Ottelun päätyttyä kiilassa Kempeleen pelinjohtaja Jarkko Kokko protestoi voimakkaasti tuomarien ratkaisua kiroillen. Tästä tilanteesta Kokolle tuomittiin 1 p. varoitus. Raportin mukaan Kokko jatkoi hyökkäävää käytöstä pelituomaria kohtaan vielä kirjurinkopissa tuomarin allekirjoittaessa pöytäkirjaa sekä sen jälkeen, kun tuomari oli kuitannut tuomaripalkkion kioskissa. Edelleen raportin mukaan Kokko asettui portaikon eteen haitaten tuomarin kulkua kirjurinkopissa sekä seurasi tuomaria polkupyörällä ajaen tuomarin vierellä kentältä kohti parkkipaikkaa. Raportissa mainitaan lisäksi Kokon haukkuneen tuomaria sekä uhaten, että tämä olisi ko. tuomarin viimeinen peli.

Raportissa väitetyn kaltainen menettely on sopimatonta ja epäurheilijamaista ja johtaa, mikäli sellaista todetaan tapahtuneen, kurinpitoseuraamuksiin, kuten varoitukseen tai peli- ja toimitsijakieltoon. Tuomarijohtaja on tehnyt asiassa tutkintapyynnön kurinpitopäällikölle ja toisaalta kurinpitoelimellä on kurinpitomääräysten 5.1 §:n mukaan myös oikeus ottaa asia käsittelyyn.

Kurinpitopäällikkö päätti käynnistää asiassa kurinpitomenettelyn ja pyysi Kokolta selvitystä asiassa. Kokko toimitti määräaikaan mennessä vastineensa selvityspyyntöön. Lisäksi kurinpitopäällikkö kuuli asiassa ottelussa toiminutta syöttötuomaria tapahtumien selvittämiseksi.

Vastineessaan Kokko kiisti syyllistyneensä tuomariraportissa kuvatun kaltaiseen menettelyyn. Kokko kertoi olleensa harmissaan mielestään virheellisin perustein tuomitusta kortista ja siitä, ettei vastustajajoukkueen pelinjohtajaa rangaistu, vaikka hän oli toiminut Kokon mielestä häntä moitittavammin. Kokon mukaan hän kyllä tivasi pelituomarilta selitystä tähän. Kokko kiisti, että olisi estänyt tuomarin kulkemisen missään kohdassa. Kokon mukaan he poistuivat paikalta tuomarin kanssa yhtä aikaa sattumalta. Kokko myönsi todenneensa tuomarille toivovansa, että tämä oli viimeinen peli, jossa he kohtaavat, mutta kiisti mitenkään uhanneensa tuomaria taikka pyrkivänsä vaikuttamaan taikka edes voivansa vaikuttaa tuomariohjelmiin. Kokko myönsi, että tuomarin uhatessa häntä lisärangaistuksilla, jos hän ei lopeta kyselyjä, saattoi Kokko suutuksissaan jotain tuomarille tokaista. Kokko pahoittelee asiaa, mutta kertoo tapahtumien johtuneen siitä, että hän halusi tuomarin antavan jonkin selvityksen tapahtumille ja oli myös harmissaan pelaajien puolesta.

Syöttötuomari kertoi ottelun jälkeisistä tapahtumista kuulleensa selvästi Kokon huutaneen ainakin ”omat tuomarit pilaavat oman joukkueen pelin” sekä edelleen muita loukkaavia huutoja kirosanoilla vahvistettuna, joita en tässä yhteydessä sen tarkemmin siteeraa. Erikseen vielä tiedusteltuna syöttötuomari vahvisti kyseisten huutojen tapahtuneen nimenomaan ottelun jälkeen, eikä näillä ollut yhteyttä Kokon aiemmin saamaan keltaiseen korttiin. Syöttötuomarin mukaan huudon kuulivat muutkin paikalla olleet. Lisäksi syöttötuomari vahvisti, että Kokko seurasi pelituomaria tämän poistuttua paikalta ”suun käydessä koko ajan”. Syöttötuomari ei tosin ollut kuullut, mitä Kokko oli tällöin pelituomarille sanonut.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt:

Tapahtumien osalta on kyse näytöstä ja sen arvioinnista. Osa tuomariraportin mukaisista tapahtumista on sellaisia, että niissä on kyse ns. sana vastaan sana tilanteesta. Muun näytön puuttuessa tapahtumien kulku jää näin ollen näiltä osin epäselväksi ja silloin, kun näyttö jää epäselväksi, ei tältä osin voida katsoa Kokon myöskään syyllistyneen mihinkään moitittavaan menettelyyn.

Sen sijaan syöttötuomari on vahvistanut Kokon kovaäänisesti ilmaiseen aiemmin siteeratut lauseet. Niiltä osin asiaa voidaan pitää selvitettynä. Syöttötuomarin kertomusta voidaan pitää luotettavana ja objektiivisena ja se tukee pelituomarin asiassa ilmoittamaa. Lisäksi Kokko on itsekin myöntänyt saattaneensa jotain tuomarille tokaista. Tämänkaltaiset ilmaisut ovat epäasiallisia, sopimattomia ja epäurheilijamaisia. Pelisääntöjen 50 §:n mukaan äänekkäästä asiattomasta kielenkäytöstä ja selvästä epäurheilijamaisuudesta tulee tuomita varoitus ja törkeästä kielenkäytöstä pelirangaistus. Kyseessä olisi ollut todennäköisesti pelirangaistuksen (punainen kortti) arvoinen teko tai ainakin varoituksen (keltainen kortti) arvoinen rike. Jos kyseessä olisi ollut pelirangaistuksen arvoinen rike ja koska rike tapahtui ottelutapahtuman jälkeen, olisi se johtanut pelisääntöjen 50 §:n mukaan ottelurangaistukseen. Kokolla oli alla myös aiempi keltainen kortti, joten jos hän olisi saanut toisen varoituksen, olisi sekin johtanut pelisääntöjen 50 §:n mukaan ottelurangaistukseen.

Tämän asian kannalta merkitystä ei ole sillä, onko vastustajan pelinjohtajan käyttäytyminen ollut moitittavaa ja jonkun rangaistuksen arvoista. Tässä asiassa ei myöskään käsittelyn kohteena ollut Kokon aikaisemmin saaman keltaisen kortin aiheellisuus.

Näillä perusteilla katson oikeaksi rangaistukseksi yhden ottelun mittaisen peli- ja toimitsijakiellon.

Ratkaisu:

Annan Jarkko Kokolle kurinpitomääräysten 7 §:n mukaisen yhden (1) ottelun peli- ja toimitsijakiellon ja samalla kumoan aiemmin Kokolle annetun varoituksen.

Peli -ja toimitsijakiellon pituus määräytyy sen sarjan pelikierrosten mukaan, jossa sarjassa ko. kielto on saatu ja se kärsitään samassa sarjassa. Kielto on voimassa kaikissa sarjoissa sekä arvo-otteluissa kyseisenä aikana. Peli- ja toimitsijakielto on kärsittävä kokonaan. Lisätietoja peli- ja toimitsijakiellosta antaa kilpailupäällikkö Timo Lamminen.

Muutoksenhaku:

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kurinpitomääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 3.7.2019

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö