Valitse sivu

Pesäpalloliitossa tehtiin iso organisaatiomuutos vuoden 2018 alussa, kun viisi Pesäpalloliiton aluetta korvasivat itsenäiset maakuntayhdistykset toiminnallisina yksiköinä. Kolme vuotta myöhemmin toimintaa terävöitetään edelleen. Keskimaan alueen toiminnot siirretään Pirkanmaan osalta eteläiseen alueeseen ja Keski-Suomen osalta uuden nimen saavaan itäiseen alueeseen (entinen Savo-Karjalan alue).

Lue koko uutinen: https://www.pesis.fi/uutiset/2020/10/pesapalloliitto-organisoituu-tiiviimmin-alueilla-keskimaan-toiminnot-osaksi-naapurialueita/

Täten seuraseminaari muuttuu seurakokoukseksi. Aikataulu pysyy samana, seurakokous alkaa klo 10.00, kakkukahvit nautitaan klo 11.30 ja palkitsemistilaisuus alkaa klo 12.00. Ilmoittaudu tapahtumaan osoitteessa https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/keskimaan-seurakokous/. Muistathan, että ilmoittautuminen päättyy 15.10.

Jäsenillä on oikeus osallistua alueen seurakokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Sama henkilö voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun. Mikäli seuranne jäsenmaksu on tältä vuodelta suorittamatta, niin seuran tulee olla yhteydessä PPL:n toimistopäällikkö Merja Ahokkaaseen, merja.ahokas@pesis.fi tai p. 046 8782259.

 Voidakseen käyttää kokouksessa oman tai toisen seuran äänioikeutta, jäsenen on ilmoitettava osallistumisesta kokoukseen etukäteen seurakehittäjälle tai viimeistään kokouksen alkuun mennessä ilmoittamalla seuran äänioikeutettu henkilö ja mahdollinen puheoikeutta käyttävä henkilö. Valtakirja pitää olla jokaisella virallisella kokousedustajalla. Suosittelemme henkilön ilmoittamista ja valtakirjan toimittamista etukäteen 27.10. mennessä.

YLEISTÄ

 • Suositellaan, että alueen johtoryhmän henkilövalinnoissa (kaksi Etelän alueelle ja kaksi Itäiselle alueelle) pyritään noudattamaan tasa-arvolain henkeä.
 • Toimikausi on sekä liittojohtokunnan jäsenillä, että alueen johtoryhmällä 2 vuotta.

EHDOKASASETTELU

 • Ehdokasasettelu alkaa 14 vrk ennen seurakokousta ja ehdokasasettelu päättyy alueen seurakokoukseen. Suositellaan, että seura ilmoittaa ehdokkaansa seurakehittäjälle viimeistään 3 vrk ennen seurakokousta. Seurakehittäjä tiedottaa ennen seurakokousta tulleet esitykset seuroille ennakkoon tiedoksi.
 • Seura voi esittää seuraavia ehdokkaita seurakokoukselle:
 • Alueen ehdokasta liittojohtokuntaan
 • Alueen ehdokasta liittojohtokuntaan asiantuntijapaikalle (liittojohtokunnan ehdokasasettelussa tulee noudattaa PPL:n johtokunnan hyväksymää yhdenvertaisuussääntöä)
 • Alueen ehdokasta liittojohtokunnan puheenjohtajaksi
 • Alueen johtoryhmän jäsentä / jäseniä

 

KRITEERIT ALUEEN JOHTORYHMÄN VALINTAAN

 • Alueen johtoryhmän koko tulee olla vähintään 4 ja enintään 7 henkilöä.
 • Alueen johtoryhmän tulee olla alueellisesti kattava, vähintään 1 henkilö jokaisesta alueen maakunnasta (18 maakuntaa).
 • Alueen liittojohtokunnan jäsen kuuluu alueen johtoryhmään.
 • Alueen johtoryhmässä on hyvä olla asiantuntemusta aluetoiminnan mm. kilpailu-, tuomari-, harraste- ja nuorisotoiminnasta sekä yhteiskuntasuhteista, viestinnästä ja markkinoinnista.
 • Alueen johtoryhmä nimeää tarvittavan määrän tiimejä aluetoimintansa tueksi.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistus
 3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 • Kaksi ääntenlaskijaa
 1. Esitellään PPL:n säännöt ja vaali / valintaprosessi
 2. Asetetaan alueen ehdokas liittojohtokuntaan
 3. Asetetaan alueen ehdokas liittojohtokunnan asiantuntijapaikalle
 4. Asetetaan ehdokas liiton puheenjohtajaksi
 5. Valitaan alueiden johtoryhmän jäsenet
 6. Käydään evästyskeskustelua alueen toimintasuunnitelmasta
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Perttu Hautala, 040-5624846, perttu.hautala@pesis.fi