Valitse sivu

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation = GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.
Lue tarkemmin mitä se merkitsee: https://www.pesis.fi/?x21605=37414601