Eteläinen alue tukee seurojen pesiskoulutoimintaa!

Eteläinen alue tukee alueen seuroja uudella alueella tapahtuvan toiminnan käynnistämisessä. Jos seura on kesällä 2022 järjestämässä pesiskouluja uudella alueella tai paikkakunnalla voit hakea tähän tukea LOMAKKEEN kautta.

Tukea jaetaan yhteensä 8 000€ ja se tullaan jakamaan kevään 2022 aikana. Tuki maksetaan 2.5. täysimääräisenä ja sitä voi käyttää kaikkiin toiminasta syntyviin kuluihin. Tukea voi hakea a) 250€ b)500€ c)1000 euroa. Tuki myönnetään suhteessa budjetoituihin kuluihin, eli seuralla tulee olla omarahoitusosuus.

Haku on auki 1.-20.4.2022. Päätös tukisummista julkaistaan alueen sivuilla 22.4. Seuran tulee toimittaa raportti toiminnasta aluevastaavalle 1.8.2022 mennessä.

Tukea voi hakea kun

  • Toiminta tapahtuu alueella tai kentällä jossa ei ole järjestetty pesiskoulua viimeiseen viiteen vuoteen
  • Kaikille osallistujille hankitaan pesispassit
  • Seuralla on suunnitelma pesiskoululaisten mukaan ottamisesta joukkuetoimintaan
  • Seuralla on suunnitelma miten toiminta jatkuu syksystä 2022 eteenpäin

Tukea ei myönnetä jos

  • Toimintaa on järjestetty alueella tai paikkakunnalla 2021
  • Seuralla ei ole suunnitelmaa pesiskoululaisten pelaajapolusta
  • Toimintasuunnitelma ei kuvaa miksi seura haluaa viedä toimintaa uudelle paikkakunnalle

Eteläinen alue voi periä tukisumman takaisin jos

  • Osallistujille ei hankita pesispasseja
  • Seura ei toimita raporttia/toteutuneet kulut ei vastaa budjetointia

Lisätietoa:

Aluevastaava Mauri Tunkelo

0407483616 mauri.tunkelo@pesis.fi