Pesisliikkari innostaa lapsia mukaansa jo 3–6-vuotiaina. Tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja onnistumisten kautta. 

Valitsemme alueeltamme kuusi (6) seuraa mukaan pesisliikkarin tukipaketin saajiksi! Tukipakettia voivat hakea seurat, jotka järjestävät 3–6-vuotiaiden liikuntaleikkikoulu -toimintaa, jossa pesis on vahvasti mukana. Toimintaa voi järjestää muullakin kuin pesisliikkari -nimellä ja seurat voivat hakea tukea, vaikka olisivatkin jo aiemmin järjestäneet kyseistä toimintaa. Ensisijaisesti tukea myönnetään uuden toiminnan käynnistäville seuroille. Tukipaketin syksyllä 2020 saaneet eivät voi hakea uutta tukipakettia. 

Seura sitoutuu järjestämään pesisliikkaritoimintaa ulkokauden aikana (huhtikuu-syyskuu) ja hankkimaan pesisliikkarin osallistujille pesispassit. 

Seuroille tarkoitettuun tukipakettiin kuuluu: 

  • Välinetuki (välinepaketti, arvo n.335 €) 
  • Materiaalituki (ohjausmateriaalia, liikkariesitepohja) 
  • Mahdollinen ohjausapu 
  • Yhteinen suunnittelutilaisuus 

 

Tukipaketit ovat haettavissa 5.4.2021 mennessä. Haku tapahtuu https://my.surveypal.com/Pesisliikkarin-tukipaketin-haku—Etela-2021 

Päätös tukipaketin saajista tehdään 9.4.2021.

Lisätietoja: 

Aleksi Järviaho,

aleksi.jarviaho@pesis.fi

040-5525192